@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Provozní úspory

Zdokonalení výkonu jaderné elektrárny znamená více elektrické energie za méně peněz. V návrhu reaktoru AP1000™ je obsaženo několik prvků zvyšujících výrobu energie a zároveň bezpečnost pracovníků:

  • osmnáctiměsíční palivový cyklus vedoucí k vyšší dostupnosti a nižším celkovým nákladům na palivo,
  • výrazně nižší požadavky na údržbu, montáž lešení, testování a inspekce,
  • menší vystavení záření a menší množství odpadu z elektrárny a
  • projekt s garantovanou šedesátiletou životností.

 

Provoz a údržba

Jaderné elektrárny, které jsou v provozu ve Spojených státech, jsou již nyní v porovnání s uhelnými elektrárnami konkurenceschopnými výrobci elektrické energie. To podtrhuje i skutečnost, že náklady na palivo činí u jaderné energie 25 % výrobních nákladů, zatímco zbývajících 75 % výrobních nákladů tvoří pevné náklady na provoz a údržbu. Z toho vyplývá, že jaderná energie je na palivové náklady mnohem méně citlivá v porovnání s elektrárnami na fosilní paliva, u nichž mohou palivové náklady činit 75 % výrobních nákladů i více.

Díky menšímu zastavěnému prostoru a zjednodušenému designu vyžaduje AP1000 méně vybavení a infrastruktury k testování a údržbě elektrárny. Nižší požadavky na provoz a údržbu rovněž šetří peníze, neboť není nutné zaměstnávat tolik servisních techniků. Výběr osvědčených komponentů zajišťuje vysokou míru spolehlivosti, což náklady na údržbu ještě dále snižuje. Standardizace komponentů znamená i menší potřebné zásoby náhradních dílů, kratší dobu údržby a snižuje se potřeba různých školení. U klíčových komponentů je navíc testování součástí výrobního procesu.