@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Westinghouse zpracuje studii proveditelnosti pro nový reaktor jaderné elektrárny Kozloduj

BRUSEL, 27. srpna 2012 – Společnost Westinghouse Electric Company oznamuje, že získala zakázku od jaderné elektrárny Kozloduj na zpracování studie proveditelnosti výstavby potenciálního sedmého bloku této bulharské elektrárny. Studie bude posuzovat dva zvažované reaktory: typ VVER, (který by využíval zákazníkem již objednané vybavení včetně řídících a kontrolních systémů od Westinghouse, paliva Westinghouse a turbíny Toshiba) a výstavbu a provoz jiného tlakovodního reaktoru o výkonu 1000 – 1200 MW.

Westinghouse studii zpracuje společně s bulharským státním podnikem vytvořeným za účelem přípravy sedmého bloku. Westinghouse chce využít své předchozí bohaté zkušenosti s elektrárnou Kozloduj i řadou dalších bloků typu VVER. Analýza bude zahrnovat hodnocení vhodnosti lokality, odpadové hospodářství, využití stávající infrastruktury a zařízení, licencování, lokální ekonomické aspekty a rentabilitu obou možných typů reaktorů. Jaderná elektrárna Kozloduj má z hlediska provozu a bezpečnosti skvělé výsledky, což dává dobré předpoklady k jejímu rozšíření o další blok.

„Máme radost, že Westinghouse  zvítězil v konkurenci několika jaderných dodavatelů,“ říká Yves Brachet, prezident Westinghouse pro Evropu, Blízký Východ a Afriku. „Detailně vyhodnotíme, jaký přínos by zde mělo využití našeho paliva a kontrolních a řídících systémů v reaktoru VVER. S místními funkčními bloky máme dvacet let zkušeností a dodnes v Kozloduj dodáváme špičkové asistenční služby. Díky tomu jsme v unikátní pozici: můžeme zákazníkovi dodat řešení pro dokončení elektrárny s reaktorem VVER.“

Westinghouse Electric Company, součást skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502), je světovým průkopníkem v jaderné energetice a předním dodavetelem jaderných technologií po celém světě. V roce 1957 stál Westinghouse u zrodu vůbec prvního tlakovodního reaktoru v pennsylvánském Shippingportu. Dnes jsou technologie Westinghouse základem přibližně poloviny všech fungujících jaderných elektráren na světě, včetně zhruba 50 % z těch umístěných v Evropě.< Zpět