@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Společnost Westinghouse získala novou zakázku na podporu španělského úložiště odpadů El Cabril

Madrid, 18. července 2013 - Společnost Westinghouse Electric Company dnes oznámila, že od agentury ENRESA získala zakázku na poskytování architektonických a inženýrských služeb v rámci podpory úložiště nízce a středně radioaktivního odpadu El Cabril na jihu Španělska.

Čtyřletý kontrakt na provozní a inženýrskou podporu, uzavřený mezi společností Westinghouse Electric Spain a španělskou agenturou odpovědnou za správu radioaktivního odpadu a vyřazování jaderných elektráren z provozu, zahrnuje projektové úpravy a přípravu technické a licenční dokumentace pro úložiště.

„ENRESA je naším důležitým a dlouholetým zákazníkem a jsme rádi, že můžeme i nadále poskytovat podporu jejímu úložišti El Cabril,“ uvedl Javier González, viceprezident a generální ředitel společnosti Westinghouse pro jižní Evropu. „Od roku 1992 tyto služby úspěšně poskytuje již několik generací španělských techniků zaměstnaných společností Westinghouse.“

Zařízení El Cabril, které se nachází v blízkosti Córdoby, bylo projektováno společností Westinghouse Electric Spain, tehdy INITEC Nuclear, v 80. letech minulého století. Nízce a středně radioaktivní odpad ze španělských jaderných elektráren začalo přijímat v roce 1992.

Společnost Westinghouse je osvědčeným lídrem v oblasti vyřazování jaderných zařízení z provozu, jejich demontáže a likvidace odpadů, což dokládá nejen tato zakázka od agentury ENRESA, ale i mnohamiliónová smlouva na projekt nového úložiště jaderného odpadu v bulharské Kozloduji z roku 2011 a více než 25 let zkušeností s mnoha projekty v jaderné energetice napříč Evropou.

Westinghouse Electric Company, společnost skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502), je světovým průkopníkem v oblasti jaderné energetiky a významným dodavatelem produktů a technologií pro jaderné elektrárny, jehož služeb využívají energetické podniky po celém světě. V roce 1957 dodal Westinghouse do amerického Shippingportu v Pensylvánii první tlakovodní reaktor na světě. V současné době představuje technologie společnosti Westinghouse základ pro zhruba polovinu všech provozovaných jaderných elektráren na světě, včetně více než 50% elektráren v Evropě.

Agentura ENRESA byla zřízena v roce 1984 španělským parlamentem jako neziskový státní subjekt odpovědný za bezpečnou správu, skladování a likvidaci radioaktivních odpadů vyprodukovaných ve Španělsku. ENRESA také odpovídá za demontáž jaderných elektráren po uplynutí jejich životnosti a za rekultivaci životního prostředí ve starých uranových dolech a zařízeních.< Zpět