@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Westinghouse získal zakázku na demontáž reaktoru ve Španělsku

MADRID, 12. září 2013 – Společnost Westinghouse Electric Company získala od španělské agentury ENRESA zakázku na demontáž hlavy reaktoru a reaktorové nádoby v jaderné elektrárně José Cabrera. Jedná se o první zakázku na demontáž reaktoru Westinghouse ve Španělsku a o historicky druhou v Evropě.

Vedle demontáže zahrnuje smlouva s agenturou ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) také související projekční studie, plán na odpojení obou částí a jejich transport do bazénu s vyhořelým palivem, kde dojde k jejich mechanickému rozřezání.

Westinghouse pro tento úkol využije práce dvou hlavních subdodavatelů MONLAIN a VSL. Projekt byl zahájen v červnu 2013 a bude trvat zhruba dva roky.

„Jsme rádi, že si nás ENRESA vybrala k dokončení demontážních a vyřazovacích prací na tomto reaktoru,“ říká Javier González, viceprezident Westinghouse a výkonný ředitel firmy pro jižní Evropu. „S agenturou úzce spolupracujeme od jejího vzniku v roce 1984 a naše spolupráce se zintenzivnila od července 2010, kdy jsme získali kontrakt na demontáž vnitřních částí reaktoru.“

Jaderná elektrárna José Cabrera, někdy nazývaná Zorita, je vybavena tlakovodním reaktorem Westinghouse o výkonu 142 MWe a provozuje ji společnost Gas Natural Fenosa. Byla uzavřena v dubnu 2006 po 38 letech fungování. V lednu 2010 převedla Gas Natural Fenosa vlastnictví elektrárny na agenturu ENRESA.

První evropskou zakázku na demontáž reaktorové nádoby získal Westinghouse v prosinci 2009 od společnosti EdF, jednalo se o francouzský reaktor Chooz A. Ten byl odstaven v roce 1991 po 24 letech provozu. Stane se prvním tlakovodním reaktorem ve Francii, který bude plně demontován.

Tato zakázka a nedávný kontrakt na inženýrské služby pro španělské úložiště radioaktivního odpadu El Cabril, společně s dalšími zakázkami (projekt skladu odpadu v bulharském Kozloduji) a 25 lety zkušeností s jadernými projekty napříč Evropou, činí z Westinghouse jasného lídra v oblasti vyřazování a demontáže jaderných zařízení a nakládání s jaderným odpadem.

Westinghouse Electric Company, součást skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502), je světovým průkopníkem v oblasti jaderné energetiky a významným dodavatelem produktů a technologií pro jaderné elektrárny, jehož služeb využívají energetické podniky po celém světě. V roce 1957 dodal Westinghouse do amerického Shippingportu v Pensylvánii první tlakovodní reaktor na světě. V současné době představuje technologie společnosti Westinghouse základ pro zhruba polovinu všech provozovaných jaderných elektráren na světě, včetně více než 50% z těch umístěných v Evropě.

Agentura ENRESA byla zřízena v roce 1984 španělským parlamentem jako neziskový státní subjekt odpovědný za bezpečnou správu, skladování a likvidaci radioaktivních odpadů vyprodukovaných ve Španělsku. ENRESA také odpovídá za demontáž jaderných elektráren po uplynutí jejich životnosti a za rekultivaci životního prostředí ve starých uranových dolech a zařízeních.< Zpět