@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Westinghouse vyzdvihl význam moravskoslezského regionu pro úspěšnou výstavbu elektrárny AP1000 v Temelíně

OSTRAVA, 26. března 2014 – Prezident společnosti Westinghouse Electric Company pro Evropu, Blízký východ a Afriku, Yves Brachet, společně s dalšími představiteli firmy, dnes navštívil Ostravu. Yves Brachet se zde setkal s předními zástupci politiky a byznysu a jednal s nimi o potenciální výstavbě jaderné elektrárny Westinghouse AP1000 v ČR a dalších zemích.

Jedno z hlavních jednání vedl s Janem Světlíkem, předsedou představenstva Vítkovice Holding. Při té příležitosti byly podepsány dohody o smlouvách budoucích mezi Westinghouse a společnostmi Vítkovice Heavy Machinery a.s, Vítkovice Power Engineering a.s a Hutní montáže a.s., které se týkají výstavby 3. a 4. bloku JE Temelín. Pokud Westinghouse získá tuto zakázku, uvedené firmy budou vyrábět a instalovat většinu hlavních strukturálních a mechanických modulů elektrárny AP1000.

„Dohody o smlouvách budoucích jsou dalším krokem v naší snaze maximálně spolupracovat s českými partnery a nabídnout ČEZu kvalitní řešení výstavby reaktorů AP1000 v Temelíně,“ uvedl Yves Brachet. „Tyto dodávky tvoří významnou část celého projektu a přinesly by objednávky v hodnotě stovek milionů korun a práci tisícům lidí v Moravskoslezském kraji. Díky této spolupráci by uvedené firmy získaly skvělé předpoklady pro realizaci dalších projektů výstavby AP1000 v Evropě. Nicméně další zdržení v temelínském tendru tyto socio-ekonomické benefity pro region a Českou republiku oslabují a odkládají.“

Jan Světlík, předseda představenstva Vítkovice Holding, k tomu dodal: „Vítkovice Machinery Group má dlouholeté zkušenosti s dodávkami pro provozovatele jaderných elektráren a další zákazníky v jaderném průmyslu, a to jak doma, tak ve světě. Na realizaci 3. a 4. bloku JE Temelín je připraveno se podílet 3 000 kvalifikovaných a zkušených lidí. Vítkovice a další členové Národního strojírenského klastru jsou připraveni nejen na tento projekt, ale i na další podobné příležitosti ve světě.“

V rámci školení a kvalifikace českých firem pro výstavbu nejmodernější jaderné elektrárny na světě si Westinghouse v červenci 2013 objednal u Vítkovice Power Engineering výrobu ukázkového modulu elektrárny AP1000. Jedná se o submodul 05, který je výřezem jednoho z největších modulů CA-20. Tento strukturální modul se skládá z celkem 72 submodulů, váží zhruba 1 000 tun a tvoří tu část elektrárny, ve které bude například uloženo vyhořelé jaderné palivo.

Při odhalení ukázkového modulu Yves Brachet prohlásil: „Tento zkušební projekt umožnil Vítkovice Power Engineering seznámit se se způsobem práce Westinghouse a světovými technickými a kvalitativními standardy. Westinghouse pracuje s mezinárodně uznávanými standardy, jako je například AISC (American Institute of Steel Construction), který se používá v Evropě, Severní Americe a Asii. Osvojení těchto standardů mohou Vítkovice Power Engineering využít po celém světě, a to i mimo jaderný průmysl.

Při stavbě elektrárny AP1000 se používá moderní metoda modulární výstavby, díky které může řada prací probíhat paralelně. Tím se zkracuje doba výstavby, snižují náklady a rovněž rizika spojená s financováním. Metoda se již úspěšně používá v USA a Číně, a to pro značnou část stavebích prací na AP1000.

Westinghouse Electric Company, součást skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502), je světovým průkopníkem v oblasti jaderné energetiky a významným dodavatelem produktů a technologií pro jaderné elektrárny, jehož služeb využívají energetické podniky po celém světě. V roce 1957 dodal Westinghouse do amerického Shippingportu v Pensylvánii první tlakovodní reaktor na světě. V současné době představuje technologie společnosti Westinghouse základ pro zhruba polovinu všech provozovaných jaderných elektráren na světě, včetně více než 50 % z těch umístěných v Evropě.

Vítkovice Heavy Machinery je významná strojírenská společnost s vlastní výrobou oceli, která se zaměřuje na dodávky zejména v oblasti těžkých ocelových odlitků, opracovaných výkovků, zalomených hřídelí a dílů lodí, zařízení oceláren a válcoven, tvářecích zařízení a válcovaných obručí pro železniční průmysl. Své úsilí směřuje na zvyšování podílu výroby a dodávek strojírenských produktů s vysokou přidanou hodnotou.

Vítkovice Power Engineering je členem Vítkovice Machinery Group, nejvýznamnější české strojírenské skupiny se se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou a know-how založeným na výzkumu a vývoji. V prosinci 2008 oslavila značka Vítkovice své 180. narozeniny. Vítkovice Machinery Group je významným dodavatelem komponentů pro jaderné elekrárny. Tlakovací zařízení a parogenerátory z Vítkovic slouží v českých jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany a v dalších, například na Slovensku, v Rusku či v Indii.

Hutní montáže jsou zavedeným dodavatelem a největší českou firmou v oblasti výstavby, instalace, oprav a údržby průmyslových zařízení, elektrárenských provozů a infrastrukturních projektů. Hutní montáže jsou důležitým členem Vítkovice Machinery Group. Zabývají se dodávkami a instalací strukturální oceli, ocelovými konstrukcemi mostů, instalací vybavení, pronájmem jeřábů a stavební techniky a projekční a obchodní činností. Vedle českého trhu se stále více zaměřují i na zahraničí, zejména na Německo, Slovensko, Skandinávii, Nizozemí a Jižní Ameriku.< Zpět