@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy
Westinghouse vyvinul havarijní systém chlazení bazénu paliva

Pittsburgh, 25. května 2011  - Společnost Westinghouse Electric Company (www.westinghousenuclear.com) vyvinula havarijní systém chlazení bazénu paliva (Emergency Fuel Pool Cooling System, EFPCS) pro chlazení vyhořelého jaderného paliva v havarijních situacích, jako je například ztráta veškerého napájení elektrárny.

Systém se skládá z trvale instalované „primární“ chladící smyčky umístěné uvnitř reaktorovny nebo budovy bazénu vyhořelého paliva (Spent Fuel Pool, SFP), a mobilní „sekundární“ chladící smyčky. Sekundární chladící smyčka je vedena mimo areál elektrárny a poté vně reaktorovny a využívá se buď pro havarijní, nebo předem plánované účely. Tento přístup snižuje dobu potřebnou pro montáž a spuštění systému, což je důležité zejména v havarijních situacích, a eliminuje to nutnost vstupovat do reaktorovny. Havarijní systém chlazení bazénu paliva disponuje mobilními dieselovými generátory, vzduchovými kompresory, rozvodnou a dalším podpůrným zařízením, které je nutné k provozu systému jako takového.

Havarijní systém chlazení bazénu paliva (EFPCS) společnosti Westinghouse představuje především nezávislý záložní systém pro odvádění zbytkového tepla z bazénu vyhořelého paliva v havarijních situacích, kdy není dostupné vnější napájení elektrárny ani havarijní vnitřní napájení elektrárny pomocí dieselového generátoru. Systém také umožňuje doplňování přídavné vody, aby bylo možné udržet bezpečnou hladinu vody v bazénu vyhořelého paliva.

Havarijní systém chlazení bazénu paliva společnosti Westinghouse splňuje seizmické požadavky, limity pro vypouštění radiace do životního prostředí, limity pro teplotu v bazénu paliva; dále disponuje doplňkovým režimem chlazení, rozhraním pro dálkové ovládání, nezávislým napájením z dieselového generátoru a plnícím systémem pro udržování hladiny v bazénu vyhořelého paliva.

Kromě zabezpečení elektráren v havarijních situacích může být EFPCS společnosti Westinghouse provozován v dočasném režimu chlazení při odstávkách pro výměnu paliva. Tento režim je podobný dočasnému systému chlazení bazénu paliva (temporary fuel pool cooling system) patentovanému společností Westinghouse. Provoz tohoto systému během odstávek pro výměnu paliva může snížit zpoždění pohybu paliva (způsobené zbytkovým teplem v bazénu vyhořelého paliva) a zlepšit pracovní podmínky na podlaží výměny paliva snížením teploty v bazénu vyhořelého paliva.

„Nedávné události v jaderné energetice si vyžádaly zvýšenou potřebu přípravy na všechny možné situace,“ prohlásil Nick Liparulo, člen nejužšího vedení společnosti Westinghouse Nuclear Services. „Jsme velmi potěšeni, že jsme mohli využít naše zkušenosti a technologie týkající se chlazení vyhořelého paliva k vytvoření tohoto nového produktu, který pomůže zvýšit bezpečnost jaderných elektráren ve světě.“

< Zpět