@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

BRUSEL, 8. října 2014 – Společnost Westinghouse Electric Company, lídr evropského i světového jaderného průmyslu, vítá závěr Evropské komise vzešlý z podrobného šetření, že plán Spojeného království na podporu výstavby a provozu nové jaderné elektrárny Hinkley Point je v souladu s pravidly Evropské unie pro státní podporu, které jsou uplatňovány pro podobné nízkoemisní projekty. Westinghouse oceňuje zejména vytvoření významného precedentu, který se netýká jen Spojeného království, ale všech dalších jaderných projektů v EU. Westinghouse vítá, že jaderná energie dostala v EU šanci soutěžit za stejných podmínek, jaké mají další nízkoemisní technologie s vysokými počátečními náklady.

Evropská unie dnes uznala, že jádro představuje významný příspěvek při zajišťování bezpečných, dostupných a nízkoemisních dodávek energie. Každé rozhodnutí týkající se energetického mixu v Evropě musí brát v potaz velký vliv jádra na energetickou bezpečnost, plnění klimatických cílů a ceny elektřiny pro průmysl i koncové zákazníky.

Westinghouse Electric Company, součást skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502), je světovým průkopníkem v oblasti jaderné energetiky a významným dodavatelem produktů a technologií pro jaderné elektrárny, jehož služeb využívají energetické podniky po celém světě. V roce 1957 dodal Westinghouse do amerického Shippingportu v Pensylvánii první tlakovodní reaktor na světě. V současné době představuje technologie společnosti Westinghouse základ pro zhruba polovinu všech provozovaných jaderných elektráren na světě, včetně více než 50% z těch umístěných v Evropě.< Zpět