@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Westinghouse uzavřel dohodu s českou společností Vítkovice

Smlouva se týká výroby důležitých komponentů pro plánované nové bloky jaderné elektrárny Temelín

Regionální prezident Westinghouse: „Dohoda představuje pro Vítkovice důležitý krok na cestě stát se součástí dodavatelského řetězce pro tento významný projekt“

Praha, 1. prosince 2011 – Společnost Westinghouse Electric Company dnes podepsala důležité memorandum o porozumění s českou firmou Vítkovice a.s. v rámci přípravy na potenciální výstavbu elektrárny AP1000 v České republice. Pokud bude technologie AP1000 vybrána pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín, Westinghouse na základě této dohody plánuje objednat od vítkovických strojíren řadu komponentů a vybavení. Patří mezi ně důležité ocelové prvky pro nádobu kontejnmentu a ochrannou budovu reaktoru, různé prvky pro strukturální a mechanické moduly a hlavní komponenty reaktorového okruhu.

Podepsané memorandum je důležitým milníkem v aktivitách Westinghouse směřujících k vytvoření kvalitní nabídky pro společnost ČEZ v souvislosti s výběrovým řízením na dostavbu Temelína. Dohodu v Praze podepsal za Westinghouse prezident pro Evropu, Blízký Východ a Afriku, Yves Brachet, a předseda představenstva Vítkovice a.s. Jan Světlík, který je zároveň prezidentem Národního strojírenského klastru. Dle smlouvy budou zároveň obě firmy společně hledat příležitosti pro členy Klastru, které mají zájem stát se kvalifikovaným dodavatelem Westinghouse.

Při podpisu dohody Yves Brachet řekl:

„Westinghouse nakupuje tam, kde staví, a dnešní dohoda ukazuje, že tuto politiku myslíme vážně. Dokonce i v případě, kdy se zástupci české vlády a našeho potenciálního zákazníka ČEZ jasně vyjádřili, že lokalizaci dodávek nebudou při posuzování nabídek v tendru brát v potaz. S tím, jak nové jaderné projekty po celém světě nabírají na dynamice, je pro Westinghouse stále důležitější mít silný a diverzifikovaný dodavatelský řetězec, který zajistí kvalitní výsledek. Dnešní dohoda představuje pro Vítkovice důležitý krok na cestě stát se součástí dodavatelského řetězce pro projekt AP1000 jak v České republice, tak v celém regionu. S potěšením je vítám v týmu AP1000 a těším se, že brzy přivítáme i další členy Národního strojírenského klastru.“

Jan Světlík, předseda představenstva Vítkovice a.s. a prezident Národního strojírenského klastru, prohlásil:

„Hlavní oblastí působení Vítkovice Machinery Group jsou dodávky vybavení pro energetický průmysl a komplexní dodávky energetických zdrojů, což je sektor skýtající široké možnosti pro celý Národní strojírenský klastr. Proto jsem velmi rád, že jsem mohl podepsat toto memorandum, které otevírá další příležitosti k dodávkám nejen v České republice, ale i za hranicemi.“

Westinghouse Electric Company, součást skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502),  je světovým průkopníkem v jaderné energetice a předním dodavetelem jaderných technologií po celém světě. V roce 1957 stál Westinghouse u zrodu vůbec prvního tlakovodního reaktoru v pennsylvánském Shippingportu. Dnes jsou technologie Westinghouse základem přibližně poloviny všech fungujících jaderných elektráren na světě.

Reaktor AP1000 je ve Spojených státech blízko zakončení licenčního procesu a ve Velké Británii je jednou ze dvou aktuálně zvažovaných technologií pro nové jaderné bloky. Celosvětově bylo na dodávky AP1000 uzavřeno deset kontraktů – čtyři v Číně a šest ve Spojených státech. Všechny čtyři projekty v Číně jsou již rozestavěny a pokračují podle plánu. První blok v Sanmenu bude vyrábět elektřinu v roce 2013.

Společnost Vítkovice je součástí Vítkovice Machinery Group, nejvýznamnější české strojírenské skupiny se se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou a know-how založeným na výzkumu a vývoji. V prosinci 2008 oslavila značka VÍTKOVICE své 180. narozeniny. Vítkovice Machinery Group je významným dodavatelem komponentů pro jaderné elekrárny. Tlakovací zařízení a parogenerátory z Vítkovic slouží v českých jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany a v dalších například na Slovensku, v Rusku či v Indii.

Dnešní memorandum navazuje na nedávno podepsanou dohodu mezi Westinghouse a českou společností I&C Energo.< Zpět