@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Westinghouse uzavřel dohodu s akcionáři o výstavbě elektrárny AP1000 v Bulharsku

SOFIE, 1. srpna 2014 – Společnost Westinghouse Electric Company dnes podepsala dohodu s akcionáři, která se týká rozšíření jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku. Uzavření dohody předcházely konzultace s bulharskými politickými stranami. Dnešní dohoda i ty následující budou podléhat schválení bulharské vlády.

Smlouva stanoví, že pro rozšíření bude využit jaderný reaktor AP1000 od Westinghouse, na čemž se dohodly společnosti Bulgarian Energy Holding EAD, Jaderná elektrárna Kozloduj a Jaderná elektrárna Kozloduj – Nová výstavba. Výše uvedené strany vedly exkluzivní jednání od prosince 2013 na základě studie proveditelnosti, na kterou byl vypsán veřejný tendr. Westinghouse pro nový blok dodá veškeré vybavení, projekční a inženýrské práce a rovněž palivo. V průběhu příštího roku vypíše Westinghouse veřejnou soutěž na výstavbu elektrárny v souladu s unijními a bulharskými pravidly pro veřejné zakázky. Očekává se účast bulharských a globálních stavebních firem.

Reaktor AP1000 má být v provozu od roku 2023 a bude vyrábět bezemisní elektřinu, která vyhovuje požadavkům EU i Bulharska na konkurenceschopnou nízkouhlíkovou energii po dalších 60 let.

„Jsme rádi, že můžeme spolu s Bulgarian Energy Holding a Jadernou elektrárnou Kozloduj učinit další významný krok k tomu, aby Bulharsko mohlo využívat celosvětově uznávanou, nejmodernější jadernou elektrárnu AP1000,“ uvedl Danny Roderick, prezident a generální ředitel Westinghouse. „Jaderná elektrárna AP1000dává Bulharsku unikátní kombinaci výhod: bezkonkurenční bezpečnost, jistotu v oblasti výstavby a udělení licence, vytvoření pracovních míst prostřednictvím udržitelné lokalizace a rovněž diverzifikaci technologií a dodávek paliva, což je v souladu s politikou a cíli EU. V takovémto měřítku neexistuje pro naplnění uvedených cílů žádná alternativa. Výstavba reaktoru AP1000vytvoří dohromady více než 20 000 přímých a nepřímých pracovních míst a pomůže udržet pracovní místa ve Spojených státech. Díky tomuto projektu bude možné uzavřít desítky bulharsko-amerických partnerství v jaderných i jiných výrobních oblastech a nastartovat dlouhodobé sdílení informací v akademické i průmyslové sféře.“

Dnešní dohoda je posledním důkazem toho, že reaktor AP1000je preferovanou technologií pro jaderný sektor v Evropě a na celém světě. Nedávno Westinghouse oznámil dohodu o dodávce tří reaktorů AP1000 v rámci projektu Moorside společnosti NuGen ve Spojeném království, který bude realizovat ve spolupráci se společnostmi Toshiba a GDF Suez.

Westinghouse Electric Company, součást skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502), je světovým průkopníkem v oblasti jaderné energetiky a významným dodavatelem produktů a technologií pro jaderné elektrárny, jehož služeb využívají energetické podniky po celém světě. V roce 1957 dodal Westinghouse do amerického Shippingportu v Pensylvánii první tlakovodní reaktor na světě. V současné době představuje technologie společnosti Westinghouse základ pro zhruba polovinu všech provozovaných jaderných elektráren na světě, včetně více než 50 % z těch umístěných v Evropě. AP1000 je ochranná známka Westinghouse Electric Company LLC. Všechna práva vyhrazena.

Jaderná elektrárna Kozloduj – Nová výstavba je dceřinou firmou společnosti Jaderná elektrárna Kozloduj. Byla vytvořena s tím, že bude mít na starost projekt rozšíření elektrárny.

Jaderná elektrárna Kozloduj je dceřinou firmou Bulgarian Energy Holding EAD. Společnost má více než 40 let zkušeností s výstavbou a bezpečným provozem jaderných elektráren v Bulharsku. Momentálně provozuje dva bloky VVER-1000, které zajišťují asi třetinu dodávek elektřiny v zemi.

Bulgarian Energy Holding EAD je bulharským státním energetickým holdingem. Předmětem jeho činnosti jsou akvizice, řízení, hodnocení a prodej obchodních společností a aktivity v oblasti výroby, přenosu, skladování, řízení, distribuce, nákupu a prodeje zemního plynu, elektřiny, tepla, uhlí a dalších zdrojů energie a surovin pro její výrobu.

Do 100% státní firmy  patří společnosti Mini Maritsa Iztok EAD, Maritsa East 2 TPP EAD, Jaderná elektrárna Kozloduj, NEK EAD, Electricity System Operator EAD, Bulgargaz EAD, Bulgartransgaz EAD a Bulgartel EAD. Společnost je jednou z největších v regionu a bulharským lídrem v energetice. Její aktiva činila k 31.12.2012 14,5 miliardy leva, příjmy skupiny v roce 2012 byly ve výši 6,5 miliard leva a počet zaměstnanců byl zhruba 21 tisíc.< Zpět