@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Westinghouse, Toshiba a Metrostav uzavřeli dohodu o spolupráci s Českým vysokým učením technickým

Praha, 12. prosince 2012 – Společnosti Westinghouse Electric Company, Toshiba Corporation a Metrostav dnes podepsaly memorandum o porozumění s Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT), jednou z nejstarších a nejvýznamnějších technických univerzit v České republice. Vícestranná dohoda byla uzavřena v rámci přípravy na potenciální výstavbu jaderných elektráren AP1000 od společnosti Westinghouse v Temelíně.

Dohoda pokrývá spolupráci s několika fakultami univerzity (s fakultou stavební, strojní, elektrotechnickou, jadernou a fyzikálně inženýrskou a s fakultou informačních technologií) v oborech, které se úzce týkají dostavby jaderné elektrárny v Temelíně a technologie AP1000.

Součástí dohody je i ujednání, že na půdě ČVUT proběhne série přednášek a seminářů o technologii reaktoru AP1000, na kterých se budou podílet přední odborníci na jaderné technologie a jejich licencování ze společnosti Westinghouse a z jejích partnerských společností. Navíc dohoda dává studentům ČVUT šanci zúčastnit se mezinárodně uznávané letní stáže v centrále Westinghouse v americké Pensylvánii. Společnost Westinghouse a její partneři rovněž využijí odbornosti ČVUT v několika specializovaných oblastech projektu dostavby Temelína, například v oblasti kalkulací, statických výpočtů a testování materiálů.

„Česká republika má dlouhou tradici ve využívání jaderné energie a jaderného know-how a tato dohoda spojuje firmu Westinghouse a její partnery s jednou z nejlepších českých institucí v oblasti vyššího technického vzdělávání,“ prohlásil Sandy Rupprecht, viceprezident pro obchodní rozvoj Westinghouse. „Jsme rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci, která dle našeho názoru přinese dlouhodobý prospěch jak Českému vysokému učení technickému, tak společnostem Westinghouse, Toshiba a Metrostav.“  

„Rádi jsme se stali součástí této významné dohody,“ řekl Kiyoshi Okamura, viceprezident Toshiba Corporation. „Jako přední dodavatel systémů na výrobu energie se těšíme na plodnou výměnu informací s ČVUT.“

Pavel Pilát, člen představenstva a generální ředitel Metrostavu, k podpisu dohody uvedl: „Dohoda s Českým vysokým učením technickým představuje pro všechny strany příležitost sdílet znalosti z oblasti jaderného inženýrství. Naše stavební schopnosti a využití zkušeností z probíhajících projektů výstavby AP1000 v Číně a USA povedou k úspěšnému dokončení bloků 3 a 4 v Temelíně.“

Rektor ČVUT Václav Havlíček: „Jsem velice rád, že ČVUT, jakožto jedna z nejstarších technických univerzit na světě a přední technická univerzita v ČR, byla přizvána konsorciem Westinghouse, Toshiba a Metrostav, aby se stala konzultantem při výstavbě jaderné elektrárny. Věřím, že naše spolupráce povede ke zvýšení kvality a bezpečnosti českých jaderných elektráren. Jsem také přesvědčen, že pozvedne kvalitu výzkumných a vzdělávacích aktivit na univerzitě.“

Westinghouse Electric Company, součást skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502), je světovým průkopníkem v jaderné energetice a předním dodavatelem jaderných technologií po celém světě. V roce 1957 stál Westinghouse u zrodu vůbec prvního tlakovodního reaktoru v pensylvánském Shippingportu. Dnes jsou technologie Westinghouse základem přibližně poloviny všech fungujících jaderných elektráren na světě, včetně zhruba 50 % z těch umístěných v Evropě.

Toshiba Corporation je předním světovým výrobcem v několika odvětvích, poskytovatelem řešení a prodejcem pokročilých elektronických a elektrických produktů a systémů. Toshiba přináší inovace a kreativitu u množství svých produktů a služeb: digitálních produktů (například LCD televize, notebooky či multifunční tiskárny); elektronických zařízení (například polovodiče); infrastrukturních systémů pro průmysl i občanské využití (systémy na výrobu energie, chytrá komunitní řešení, zdravotnické systémy, eskalátory či výtahy) a domácích spotřebičů. Toshiba vznikla v roce 1875 a dnes vlastní přes 550 firem, které na celém světě zaměstnávají 202 000 lidí. Roční obrat činí více než 6,1 trilionu japonských jenů, což je zhruba 74 miliard amerických dolarů.

Akciová společnost Metrostav, firma s více než čtyřicetiletou tradicí na českém i zahraničním stavebním trhu, je součástí nadnárodní skupiny DDM Group. Roční obrat skupiny DDM Group dosáhl v roce 2011 výše 31,5 mld. korun, a řadí ji tak k největším a nejstabilnějším stavebním skupinám v oboru. Výsledkem vysoce odborné práce Metrostavu není jen pražská podzemní dráha, ale s aktivitami Metrostavu jako univerzální stavební společnosti se veřejnost setkává v podzemním, pozemním i dopravním stavitelství, v bytové i průmyslové výstavbě, rekonstrukcích historických památek a v neposlední řadě také v energetice. V tomto technicky a technologicky náročném odvětví Metrostav vybudoval a momentálně provádí stavbu několika uhelných či paroplynových tepelných elektráren a také řadu ekologických malých vodních elektráren.

České vysoké učení technické v Praze poskytuje vysoce kvalitní vysokoškolské vzdělání prostřednicctvím širokého spektra zejména inženýrských studií. Univerzita realizuje základní i aplikovaný výzkum a řadu vědeckých projektů s velkým důrazem na využití v průmyslové praxi. Pražské ČVUT vychovává budoucí dynamické experty, vědce a manažery, kteří se dokáží přizpůsobit požadavkům trhu. ČVUT bylo založeno z iniciativy Josefa Christiana Willenberga dle zakládací listiny podepsané císařem Josefem I. 18. února 1707. V akademickém roce 2011/2012 univerzitu navštěvovalo zhruba 24 000 studentů a na výuce a výzkumu se zde podílelo asi 1 500 akademických pracovníků.< Zpět