@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Westinghouse stvrdil strategické partnerství s českou společností Vítkovice

Praha, 9. července 2012 – Společnost Westinghouse Electric Company dnes stvrdila významné strategické partnerství s českou společností Vítkovice a.s. v rámci přípravy na potenciální výstavbu jaderné elektrárny AP1000 v České republice.

Vítkovice se tím připojují k týmu Westinghouse/Toshiba/Metrostav jakožto potenciální dodavatel klíčových strukturálních a mechanických modulů pro AP1000, pokud tento reaktor bude vybrán pro rozšíření JE Temelín. Design AP1000 je založen na moderní metodě modulární výstavby, která umožňuje, aby řada stavebních prací probíhala paralelně. To zkracuje dobu výstavby elektrárny a rovněž snižuje náklady a rizika spojená s financováním projektu. Tato metoda se již s velkým úspěchem používá ve Spojených státech a v Číně.

Potenciální dodávka modulů představuje velice významný podíl na výstavbě elektrárny.

Dohoda je dalším milníkem v aktivitách Westinghouse směřujících k vytvoření kvalitní nabídky pro společnost ČEZ v rámci jejího výběrového řízení. Navazuje na předešlá exkluzivní memoranda o porozumění s českými firmami I & C Energo a.s. a Metrostav a.s. Toto nové partnerství vychází z již existující spolupráce mezi Westinghouse a Vítkovicemi – v prosinci 2011 obě firmy podepsaly memorandum týkající se hledání možností spolupráce při výrobě některých klíčových komponentů.

Randy Galm, viceprezident Westinghouse, Business & Project Development, region Evropa, Bízký Východ a Afrika, prohlásil:

„Strategická spolupráce s Vítkovicemi na výrobě a instalaci modulů je jasným důkazem snahy Westinghouse lokalizovat dodávky pro nové temelínské bloky. Silný dodavatelský řetězec je pro Westinghouse nesmírně důležitý, proto myslíme globálně, ale jednáme lokálně. Úspěšné dodání těchto modulů výrazně přispěje k tomu, že nové reaktory budou postaveny dle časového a finančního plánu. Výroba těchto modulů v České republice je zároveň skvělou příležitostí pro Westinghouse a Vítkovice na eventuální export těchto komponentů do Evropy. Věříme, že v Evropě budeme stavět i další reaktory AP1000, proto nadále posilujeme svůj regionální dodavatelský řetězec a nabízíme další příležitosti Vítkovicím a jiným českým průmyslovým firmám.“

Jan Světlík, předseda představenstva Vítkovice a.s. a prezident Národního strojírenského klastru, prohlásil:

„Strojírenská skupina Vítkovice má dlouholetou tradici v dodávkách pro jadernou energetiku, a to doma i v zahraničí. V současné době pracuje na projektech za řádově miliardy korun ročně. Národní strojírenský klastr je rovněž na nové výzvy připraven. Má vybudován subdodavatelský řetězec pro jádro a 3 000 tvrdě proškolených, čili vysoce kvalifikovaných lidí. Skupina Vítkovice, ale i další členové klastru, mají dlouhodobé záměry v jaderné energetice. Jsme proto připraveni spolupracovat na Temelínu, ale i kdekoli jinde ve světě.“

Westinghouse Electric Company, součást skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502), je světovým průkopníkem v jaderné energetice a předním dodavetelem jaderných technologií po celém světě. V roce 1957 stál Westinghouse u zrodu vůbec prvního tlakovodního reaktoru v pennsylvánském Shippingportu. Dnes jsou technologie Westinghouse základem přibližně poloviny všech fungujících jaderných elektráren na světě. V Evropě byla firma dodavatelem u více než 25 komerčních jaderných reaktorů.

Reaktor AP1000 od Westinghouse získal 22. prosince 2011 finální licenci (Final Design Certification) od americké jaderné regulační komise. Ve stejném měsíci obdržel předběžné schválení od britských úřadů (Interim Design Approval). AP1000 rovněž vyhovuje požadavkům evropských energetických společností (European Utility Requirements), což dává předpoklady k úspěšné výstavbě v Evropě. K dnešnímu dni bylo podepsáno deset smluv na dodávky AP1000 – čtyř v Číně a šesti ve Spojených státech. Nedávno byla zahájena výstavba čtyř reaktorů v USA (lokality Vogtle a VC Summer) v návaznosti na udělení kombinované provozní a konstrukční licence (COL) v únoru a březnu. Všechny čtyři čínské projekty úspěšně pokračují dle plánu, první blok Sanmen 1 začne vyrábět elektřinu na konci roku 2013.

Společnost Vítkovice je součástí Vítkovice Machinery Group, nejvýznamnější české strojírenské skupiny se se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou a know-how založeným na výzkumu a vývoji. V prosinci 2008 oslavila značka Vítkovice své 180. narozeniny. Vítkovice Machinery Group je významným dodavatelem komponentů pro jaderné elekrárny. Tlakovací zařízení a parogenerátory z Vítkovic slouží v českých jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany a v dalších například na Slovensku, v Rusku či v Indii.< Zpět