@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy
WESTINGHOUSE SE SVÝMI PARTNERY USPOŘÁDAL PRVNÍ ZE SEMINÁŘŮ O AP1000 VE SPOLUPRÁCI S ČVUT

Praha, 28. února 2013 – Společnost Westinghouse Electric Company se svými partnery uspořádala první dvoudenní seminář o elektrárně AP1000. Seriál vzdělávacích akcí je připraven ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze.

V rámci přípravy na potenciální výstavbu jaderných elektráren AP1000 v Temelíně uzavřely v prosinci 2012 společnosti Westinghouse, Toshiba Corporation a Metrostav a.s. s ČVUT memorandum o porozumění.

Dohoda pokrývá spolupráci s mnoha fakultami univerzity (Fakultou stavební, Fakultou strojní, Fakultou elektrotechnickou, Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou a Fakultou informačních technologií) v oborech, které jsou relevantní pro dostavbu jaderné elektrárny v Temelíně a pro technologii AP1000.

V rámci spolupráce ČVUT na své půdě spolupořádá seriál seminářů o technologii reaktoru AP1000. Vystoupí zde přední techničtí experti a odborníci na regulaci jaderné energetiky z Westinghouse a partnerských firem společnosti. Úvodní seminář se konal ve dnech 27. a 28. února a byl zahájen za účasti rektora ČVUT Václava Havlíčka. Na 200 zástupců z řad akademické obce, politiky, technických oborů a průmyslových firem se přišlo seznámit s výhodami technologie AP1000. Během prvních dvou dnů vedli program Howard Bruschi a James Winters, jedni z nejuznávanějších expertů Westinghouse, kteří se přímo podíleli na vývoji reaktoru.

Dostavba Temelína znamená pro Českou republiku historickou šanci investovat do nejnovějších technologií, český průmysl si zároveň může osvojit nejvyšší standardy kvality. Tlakovodní reaktor AP1000 je základem nejmodernější jaderné elektrárny na světě a v rámci její výstavby by došlo k transferu projektantského, stavebního a výrobního know-how na české firmy. Tím by si české podniky do budoucna vytvořily obchodní příležitosti na dalších jaderných projektech po celém světě.

Westinghouse Electric Company, součást skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502), je světovým průkopníkem v jaderné energetice a předním dodavetelem jaderných technologií po celém světě. V roce 1957 stál Westinghouse u zrodu vůbec prvního tlakovodního reaktoru v pennsylvánském Shippingportu. Dnes jsou technologie Westinghouse základem přibližně poloviny všech fungujících jaderných elektráren na světě, včetně zhruba 50 % z těch umístěných v Evropě.< Zpět