@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Westinghouse se spojil s firmou Ameren Missouri s cílem získat prostředky na vývoj a licencování malého modulárního reaktoru

Společné úsilí má podpořit ekonomický rozvoj státu Missouri a zvýšit šance technologie SMR na získání licence

JEFFERSON CITY, 19. dubna 2012 – Společnosti Westinghouse Electric Company a Ameren Missouri se dohodly, že budou společně žádat o finanční prostředky z programu amerického ministerstva energetikyna na vývoj a licencování malého modulárního reaktoru Westinghouse (SMR - Small Modular Reactor).

Podle dohody bude Ameren Missouri společně s Westinghouse vést skupinu energetických společností ze státu Missouri a dalších energetických a průmyslových společností s cílem získat finance na vývoj a licencování SMR. Projekt je navázaný na program ekonomického rozvoje státu Missouri.

Po získání podpory ministerstva energetiky budou obě firmy společně žádat u americké jaderné regulační komise o bezpečnostní, provozní a stavební licenci pro malý modulární reaktor připravovaný v Callaway.

Dr. Kate Jackson, viceprezidentka Westinghouse pro výzkum a technologie, při uzavření dohody prohlásila: „S velkým nadšením vstupujeme do této historické spolupráce se státem Missouri a firmou Ameren, abychom urychlili vývoj této jaderné technologie a přispěli k ekonomickému rozvoji státu Missouri. Díky podpoře guvernéra, řady státních úřadů a předních zaměstnavatelů získává naše společná žádost velkou výhodu. Při jednání s možnými partnery na nás hodně zapůsobila zejména Missouri Electricity Alliance, která představuje velice jednotné uskupení státních i soukromých prodejců elektřiny. Tato aliance by měla být pro zástupce ministerstva silným argumentem, že ve Spojených státech má SMR místo na trhu. Získání investičních prostředků by potvrdilo pozici Westinghouse na čele vývoje této technologie, umožnilo by Missoury stát se exportní základnou pro globální trh a vytvořilo by možnost bezemisní výroby elektřiny pro místní obyvatele.“

Westinghouse SMR je integrální tlakovodní reaktor o výkonu 225 MWe, který má všechny primární komponenty umístěny v nádobě reaktoru. Využívá systémy pasivní bezpečnosti, prověřené komponenty a postupy modulární výstavby, které už byly licencovány jako součást reaktoru AP1000. Dosahuje tím nejvyšší úrovně bezpečnosti při současném snížení celkového množství komponentů. Westinghouse věří, že tyto prověřené postupy vytváří takovou jistotu ohledně licencování, výstavby a provozu, jaké žádný jiný dodavatel SMR nemůže konkurovat.

Westinghouse Electric Company, součást skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502),  je světovým průkopníkem v jaderné energetice a předním dodavetelem jaderných technologií po celém světě. V roce 1957 stál Westinghouse u zrodu vůbec prvního tlakovodního reaktoru v pennsylvánském Shippingportu. Dnes jsou technologie Westinghouse základem přibližně poloviny všech fungujících jaderných elektráren na světě.

Malý modulární reaktor Westinghouse navazuje na koncept a hlavní výhody technologie AP1000, jediného reaktoru generace III+, který získal licenci amerického regulátora (nejprve v roce 2006 a později v roce 2011). V současné době jsou ve výstavbě čtyři AP1000 v Číně (první z nich bude uveden do provozu v roce 2013) a čtyři ve Spojených státech (první v provozu 2016). Podrobné informace o Westinghouse SMR, včetně videa, naleznete na této stránce (v angličtině): http://www.westinghousenuclear.com/smr/index.htm

Ameren Missouri se již déle než sto let věnuje obchodu s elektrickou energií a plynem a nabízí jedny z nejnižších cen elektřiny v USA. Má 1,2 milionu odběratelů elektřiny a 126 000 odběratelů plynu v centrální a východní části Missouri. Další informace na AmerenMissouri.com.

 < Zpět