@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Westinghouse o krok blíže k získání licence pro AP1000 ve Velké Británii

28. června 2011 - Společnost Westinghouse přivítala oznámení britského úřadu pro jadernou bezpečnost, který uzavřel zkoumání bezpečnostních aspektů pro konstrukční postup výstavby elektrárny AP1000. Tento krok představuje významný posun ve schvalovacím procesu projektu britským národním regulačním úřadem pro jadernou energetiku (ONR). Stanovisko úřadu přichází zároveň v době, kdy k podobnému vývoji dochází ve Spojených státech. Zde Westinghouse předložil americké Jaderné regulační komisi (NRC) projektovou dokumentaci „Revision 19“. Společnost Westinghouse je přesvědčena, že tato dokumentace řeší všechny dosud otevřené otázky spojené s licencováním AP1000 a NRC bude moci na jejím základě vydat konečné schválení projektu ještě v tomto roce.

“V souvislosti se schvalovacím procesem nás samozřejmě čeká ještě velké množství práce, ale formální ukončení zkoumání bezpečnosti pro nás znamená uznání bezpečnostních inspektorů, že  jsme udělali velké pokroky v prokazování toho, že struktura budovy je dostatečně odolná, aby vydržela jakoukoli předvídatelnou nehodu a zůstala bezpečná,“ komentoval stanovisko britského úřadu Mike Tynan, generální ředitel Westinghouse pro Velkou Británii, Blízký Východ a Egypt.

Tynan dále uvedl, že podle vyjádření posuzovatelů projektu již nestojí v cestě udělení certifikace v očekávaném termínu žádné zásadní překážky. „Tento krok představuje rovněž ujištění pro naše potenciální zákazníky, kteří uvažují o stavbě AP1000, že budou moci získat  potřebná stavební a provozní povolení. Těší nás, že Westinghouse udělal další krok k tomu, aby mohl ve Velké Británii prostřednictvím elektrárny AP1000 dodávat spolehlivou a bezpečnou energii s minimálními emisemi oxidu uhličitého.“< Zpět