@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Westinghouse: Evropská energetická unie může obnovit důvěru v silnou Evropu

Brusel, 25. února 2015Prezentace strategického rámce pro energetickou unii je důležitým mezníkem pro nově složenou Evropskou komisi. Rovněž tím začínají zásadní diskuse o budoucnosti Evropy. EU rozhodně nestojí před malou výzvou. Nicméně, spolu s využitím všech současných výhod, kterými EU disponuje, je evropská energetická unie zásadní pro obnovení důvěry v bezpečný, nízko-emisní a konkurenceschopný energetický systém.

Komise uvádí následující dlouhodobě známé složité podmínky, ve kterých se EU nachází: přílišná závislost na externích dodavatelích energie, zastaralá energetická infrastruktura, nedokončený a nedostatečně fungující vnitřní trh a vysoká cena energií ve srovnání s jinými regiony v globálním měřítku. „Ve Westinghouse nepodceňujeme náročné budoucí výzvy, ale také věříme, že se dá na nynější situaci dívat pozitivněji. Existují nejméně čtyři důvody, proč by Evropská unie měla vidět svoji energetickou situaci optimisticky," uvedl Yves Brachet, ředitel Westinghouse pro oblast Evropy, Blízkého východu a Afriky. Důvody k optimismu, které Brachet zdůrazňuje, jsou shrnuty níže:

1. Ze své celkové energetické spotřeby, která činí 790 Mtoe (jednotka značící milion tun ropného ekvivalentu), Evropská unie dnes sama vyrábí téměř polovinu. Navíc, 53 % této energie pochází nízkouhlíkových obnovitelných a jaderných zdrojů, což tvoří základ evropské energetické bezpečnosti. Vodní, větrné a solární energetické zdroje vytvářejí, spolu se 131 jadernými reaktory, 24 %, respektive 29 % energie vyráběné uvnitř EU, a to bez emisí CO2. Tím pádem se jedná o pevný základ pro evropskou cestu směrem k nízkouhlíkovému společenství.

2. Evropa dnes disponuje širokou přenosovou sítí. Její elektrickou síť, byť potřebuje nutnou modernizaci, není třeba vytvářet od nuly. Do budoucna tedy je na čem stavět. To je zásadní výhoda, kterou je potřeba udržovat a zlepšovat, přičemž díky ní můžeme také omezit zbytečné investice do nadbytečné výrobní kapacity.

3. Řada energetických firem, které jsou schopny uspět v regionálním i světovém měřítku, má své sídlo v Evropě, což vytváří vysokou přidanou hodnotu, dlouhodobě udržitelné pracovní pozice v EU a možnost asistence nečlenským státům EU při zvyšování jejich energetické bezpečnosti. Příkladem může být jaderné zařízení firmy Westinghouse ve švédském Västerås, které dodává palivo zvyšujícímu se počtu jaderných elektráren na Ukrajině. To je pouze jeden příklad, jak Evropané pomáhají důležité sousedící zemi v diverzifikaci dodávek energie, a tedy i ve zvyšování energetické bezpečnosti. Udržování energetické konkurenceschopnosti v mezinárodním prostředí je pro EU klíčové, pokud chce mít na světovém trhu stěžejní pozici.

4. Spolu s více než 500 miliony obyvateli, což tvoří 7 % světové populace, je EU obřím trhem pro energetické výrobce i zprostředkovatele. Upevňování vnitřního trhu a silná energetika jsou dobrým východiskem pro energeticky efektivní a nízkouhlíkovou EU. Abychom toho docílili, potřebujeme lidskou vynalézavost, technologické inovace a cílené investice.

Brachet dále dodává: „Pokud budeme stavět na současných evropských výhodách, můžeme se posunout kupředu efektivněji a levněji. Ovšem musíme budovat nové nízkouhlíkové výrobní energetické zdroje, které nahradí zastaralá a znečišťující fosilní paliva. Ruku v ruce je ale potřeba využívat současnou infrastrukturu a elektrárny tím, že je budeme s rozmyslem a výhodně modernizovat a propojovat, abychom tak naplnili různé cíle členských států EU.

Junckerova Komise, čelící zásadním výzvám, má nyní příležitost propojovat, modernizovat a rozvíjet moderní energetický systém v EU, což je naprosto zásadní pro silnou a prosperující Evropu. Westinghouse se bude snažit přispět k vytvoření udržitelné a inovativní Evropské energetické unie, která může obnovit důvěru v silnou Evropu a její schopnost řešit současné a budoucí problémy.“

Westinghouse Electric Company, součást skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502), je světovým průkopníkem v oblasti jaderné energetiky a významným dodavatelem produktů a technologií pro jaderné elektrárny, jehož služeb využívají energetické podniky po celém světě. V roce 1957 dodal Westinghouse do amerického Shippingportu v Pensylvánii první tlakovodní reaktor na světě. V současné době jsou technologie společnosti Westinghouse základem pro zhruba polovinu všech provozovaných jaderných elektráren na světě, včetně více než 50 % z těch umístěných v Evropě.< Zpět