@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Westinghouse dosáhl při stavbě AP1000 v čínském Haiyangu dalšího významného milníku

 

První lití betonu na stavbě druhého bloku v Haiyangu proběhlo v rekordním čase

 

Pittsburgh, 7. července 2010 – Westinghouse Electric Company s potěšením oznamuje úspěšné dokončení prvního lití základového betonu na stavbě druhého bloku elektrárny v čínském Haiyangu. Položení základového betonu se odehrálo za 40 hodin a 39 minut, což je zatím nejrychlejší čas dosažený při stavbě reaktoru AP1000 v Číně. Původně odhadovaný čas byl 45 hodin. Výsledkem je vytvoření základů pro všechny stavby na jaderném ostrově, včetně kontejnmentu a ochranné konstrukce reaktoru.

 

V současné době Westinghouse staví na dvou místech v Číně celkem čtyři reaktory AP1000 a všechny čtyři stavby probíhají podle časového plánu. Lití betonu v Haiyangu se odehrálo dokonce šest týdnů před původně plánovaným termínem. Tomuto náskoku výrazně napomáhá modulární způsob výstavby.

 

Skvělý čas, kterého bylo dosaženo, je rovněž zúročením zkušeností z dalších tří projektů AP1000. Westinghouse očekává, že díky těmto zkušenostem budou i dále vznikat časové úspory. Nejpokročilejší je stavba prvního bloku v Sanmenu, kde je spuštění provozu naplánováno na rok 2013. Každý další blok by měl být zprovozněn vždy s šestiměsíčním odstupem. První kompletní elektrárna bude v Číně dokončena zhruba v době, kdy se očekává zahájení stavby v Temelíně.

 

V pokračujícím tendru na rozšíření jaderné elektrárny Temelín Westinghouse nabízí rovněž reaktor AP1000. Další informace o reaktoru AP1000 naleznete na www.ap1000.westinghousenuclear.com. Na adrese http://ap1000.westinghousenuclear.com/ap1000_nui_ic.html jsou k dispozici nejnovější fotografie ze staveb v Číně.

 

Westinghouse Electric Company, společnost patřící do skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502), je průkopníkem v oblasti jaderné energetiky a předním dodavatelem produktů a technologií pro jaderné elektrárny po celém světě. Společnost Westinghouse roku 1957 dodala svou technologii do první tlakovodní jaderné elektrárny na světě v pensylvánském Shippingportu. Dnes je na technologii Westinghouse postavena zhruba polovina jaderných elektráren, které jsou v současnosti v provozu, přičemž 60 % z nich se nachází na území USA.

 < Zpět