@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Westinghouse a Vítkovice připravují první konkrétní kroky pro výstavbu českých reaktorů typu AP1000

PRAHA, 25.července 2013 – Společnost Westinghouse Electric Company dnes oznámila, že uzavřela smlouvu se společností Vítkovice Power Engineering a.s., členem české Vítkovice Machinery Group, na stavbu makety jednoho z kritických modulů jaderné elektrárny AP1000. Tento důležitý a významný předváděcí projekt bude realizován v rámci příprav na možnou výstavbu jaderných reaktorů AP1000 firmou Westinghouse.

Vítkovice Power Engineering sestaví dílčí modul 05, který je výřezovou částí většího modulu CA-20. Konstrukční modul CA-20, který by sloužil k ukládání vyhořelého paliva, se skládá ze 72 dílčích modulů a váží přibližně 900 tun (tzv. suchá hmotnost). Očekává se, že konstrukční maketa bude dokončena na začátku roku 2014.

Uvedená kupní smlouva navazuje na dodatek z ledna 2013 k existujícímu Memorandu o porozumění se společnostmi Vítkovice a.s., Vítkovice Heavy Machinery a.s., Vítkovice Power Engineering a Hutní montáže a.s. Dle podmínek dohody se tyto významné české firmy připojily k týmu nabízejícímu temelínský projekt AP1000 jako potenciální výrobci klíčových konstrukčních a mechanických modulů, v případě, že reaktor AP1000 bude vybrán jako řešení pro rozšíření Jaderné elektrárny Temelín.

„Tento předváděcí projekt představuje další důležitý milník v rámci probíhajících aktivit společnosti Westinghouse vedoucích k významnému zapojení místních partnerů a dodání vysoce konkurenceschopné nabídky firmě ČEZ na výstavbu dvou reaktorů AP1000 v Temelíně,” řekl Danny Roderick, generální ředitel a prezident společnosti Westinghouse. „Potenciální rozsah dodávky představuje výraznou část celé stavby elektrárny a zprostředkoval by těmto firmám jedinečnou pozici pro obdobnou práci na dalších projektech AP1000 v Evropě.”

Jan Světlík, předseda představenstva společnosti Vítkovice a prezident Národního strojírenského klastru ČR řekl: „Jsme potěšeni, že Westinghouse považuje skupinu Vítkovice Machinery Group za zkušeného a spolehlivého partnera. Tato spolupráce podporuje naši vlastní strategii stát v centru rozvoje jaderné energetiky ve světě. Věříme, že spolupráce se společností Westinghouse nám umožní dosažení tohoto strategického cíle."

Tento předváděcí projekt umožní společnosti Vítkovice Power Engineering seznámit se s technickými a kvalitativními požadavky Westinghouse. Westinghouse dodržuje mezinárodně uznávané předpisy a normy Americké společnosti strojních inženýrů (ASME). Společnost Vítkovice Power Engineering bude navíc moci tyto standardy využít na celosvětové úrovni, i mimo jaderný průmysl.

AP1000 je navržen tak, aby využíval moderní modulární stavební techniky, což umožňuje, aby mnohem více stavebních aktivit mohlo probíhat současně. To snižuje čas potřebný na stavbu této elektrárny, čímž dochází také ke snižování nákladů a rizik spojených s finacováním elektrárny. Tyto stavební techniky jsou již využívány s velkým úspěchem v USA a Číně. Potenciální rozsah dodávky představuje velmi významnou část celé stavby elektrárny.

Westinghouse Electric Company, součást skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502), je světovým průkopníkem v jaderné energetice a předním dodavatelem jaderných produktů a technologií po celém světě. V roce 1957 stál Westinghouse u zrodu vůbec prvního tlakovodního reaktoru v pennsylvánském Shippingportu. Dnes jsou technologie Westinghouse základem přibližně poloviny všech fungujících jaderných elektráren na světě, včetně zhruba 50 % z těch umístěných v Evropě.

Vítkovice Power Engineering je členem Vítkovice Machinery Group, nejvýznamnější české strojírenské skupiny se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. Zahrnuje okolo třiceti firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou a know-how založeným na výzkumu a vývoji. V prosinci 2008 oslavila značka VÍTKOVICE své 180. narozeniny. Vítkovice Machinery Group je významným dodavatelem komponentů pro jaderné elektrárny. Kompenzátory objemu a parogenerátory vyrobené ve Vítkovicích slouží v českých jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany, ale i v dalších jaderných elektrárnách v zahraničí, například na Slovensku, v Rusku či Indii.

< Zpět