@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Westinghouse a Siempelkamp budou společně dodávat technologii na kontrolu vodíku

Brusel, 14. listopadu 2012 – Společnost Westinghouse Electric Company podepsala dohodu s dceřinnými společnostmi Siempelkamp Nukleartechnik GmbH, firmami Siempelkamp Nuclear Services, Inc a NIS Ingenieurgesellschaft mbH, s cílem společně dodávat na americký a mezinárodní trh technologii pasivních autokatalytických rekombinátorů (NIS-PAR) a související analýzy.

Technologie NIS-PAR využívá rekombinace vodíku k zamezení vzniku vodíkového plynu nebo jiných hořlavých plynů, jako je oxid uhelnatý, které mohou vytvářet výbušné prostředí. Funguje zcela pasivně, sama se spouští při nízkých teplotách i v prostředí plném páry. Proces je řízen na základě přirozeného proudění tepla vzniklého při rekombinaci vodíku.

Zařízení s touto technologií už bylo prověřeno množstvím mezinárodních testů, které prokázaly, že dokáže pracovat v havarijních podmínkách. Je možné jej vyrobit v několika variantách, může se tedy přizpůsobit specifickým potřebám jednotlivých elekráren. Navíc je možné jeho zásobníky pravidelně testovat i čistit, pokud jsou vystaveny kontaminaci.

Westinghouse bude na designu a analýzách systému kontroly vodíku pracovat s využitím počítačových simulátorů MAAP a MELCOR, aby dokázal předpovědět vznik vodíku při závažných haváriích a zjistit, kolik zařízení NIS-PAR bude třeba nainstalovat k zamezení výbuchu.

Na základě podepsané dohody se bude Siempelkamp podílet na marketingové podpoře, dodá zařízení NIS-PAR, testovací a čistící zařízení a bude se podílet na jeho montáži.

„Spolupráce mezi Siempelkamp a Westinghouse vytváří doplňkové řešení, kterým je možné zvýšit úroveň bezpečnosti v jaderných elektrárnách na celém světě,“ prohlásil Doug Holderbaum, ředitel Westinghouse pro bezpečnostní projekty související s havárií ve Fukušimě. „Jedná se o další příklad produktu, kterým naši zákazníci získávají jasnou přidanou hodnotu.“

Westinghouse nabízí kompletní škálu řešení pro zvýšení bezpečnosti tlakovodních a varných reaktorů. Pasivní autokatalytické rekombinátory vodíku patří mezi produkty a služby, díky nimž jaderné elektrárny mohou řešit zvýšení úrovně bezpečnosti po událostech ve Fukušimě.

Westinghouse Electric Company, součást skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502), je světovým průkopníkem v jaderné energetice a předním dodavetelem jaderných technologií po celém světě. V roce 1957 stál Westinghouse u zrodu vůbec prvního tlakovodního reaktoru v pennsylvánském Shippingportu. Dnes jsou technologie Westinghouse základem přibližně poloviny všech fungujících jaderných elektráren na světě, včetně zhruba 50 % z těch umístěných v Evropě.

Siempelkamp Nuclear Services, Inc a NIS Ingenieurgesellschaft mbH patří do skupiny Siempelkamp, jejíž firmy nabízí služby pro zajištění životnosti jaderných zařízení.< Zpět