@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Westinghouse a Hutní montáže se dohodly na strategické spolupráci

PRAHA, 11. září 2012 – Společnost Westinghouse Electric Company se dohodla na strategické spolupráci s českou montážní společností Hutní montáže a.s. v rámci přípravy na potenciální výstavbu jaderné elektrárny AP1000 v České republice i v širším regionu.

Pokud bude v ČR vybrána elektrárna AP1000, Hutní montáže budou provádět naprostou většinu mechanických instalací a souvisejících konstrukčních testů, včetně montáže a instalace ochranné obálky reaktoru. Tato dodávka představuje velice významný podíl na výstavbě elektrárny. Hutní montáže by dodávaly rovněž těžkotonážní jeřáby a uvazovací techniku pro transport, vykládání a usazování jednotlivých komponent, jako jsou moduly, ochranná obálka reaktoru, hlavní prvky primárního okruhu a hlavní zařízení nejaderné části elektrárny.

Strategické partnerství je dalším významným krokem Westinghouse ve snaze nadále získávat lokální partnery s cílem předložit společnosti ČEZ silnou nabídku. Navazuje na předešlé dohody mezi Westinghouse a předními českými firmami jako Metrostav, Vítkovice a I&C Energo, které vedou k vytvoření kvalitního a diverzifikovaného lokálního dodavatelského řetězce.

„Partnerství se společností Hutní montáže je dalším důkazem závazku Westinghouse nakupovat tam, kde staví. Místním partnerům nabízíme dodávky s vysokou přidanou hodnotou, které vytvářejí příležitosti pro jejich další rozvoj,“ prohlásil Randy Galm, viceprezident Westinghouse, Business & Project Development, region Evropa, Bízký Východ a Afrika. „Důležité také je, že Westinghouse staví v souladu s mezinárodně uznávanými standardy a certifikáty ASME (American Society of Mechanical Engineers). Osvojení těchto standardů může společnost Hutní montáže dále využít po celém světě, a to nejen v jaderném průmyslu.“

Miroslav Přecechtěl, předseda představenstva Hutní montáže a.s, ke spolupráci říká: „Vítězství Westinghouse nám umožní podstatně rozšířit naše kapacity do nových oblastí, což rozšíří nabídku našich produktů a služeb, a dává šanci účastnit se jaderných i nejaderných projektů v širším regionu. Jsme opravdu rádi, že si nás Westinghouse zvolil za klíčového partnera pro výstavbu AP1000 v Temelíně.“

Westinghouse Electric Company, součást skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502), je světovým průkopníkem v jaderné energetice a předním dodavetelem jaderných technologií po celém světě. V roce 1957 stál Westinghouse u zrodu vůbec prvního tlakovodního reaktoru v pennsylvánském Shippingportu. Dnes jsou technologie Westinghouse základem přibližně poloviny všech fungujících jaderných elektráren na světě, včetně zhruba 50 % z těch umístěných v Evropě.

Při výstavbě elektrárny AP1000 se využívá moderní metoda modulární výstavby, která umožňuje realizovat řadu konstrukčních prací paralelně. Tím se zkracuje doba výstavby a zároveň se snižují náklady a rizika spojená s financováním projektu. Tato metoda se už výborně osvědčila na aktuálních projektech v Číně a Spojených státech.

Hutní montáže, a.s. jsou renomovanou a největší firmou v odvětví montáží, instalací, oprav a údržby průmyslových staveb a elektrárenských jednotek a infrastruktury v ČR. Firma je významným členem skupiny Vítkovice Machinery Group. Hutní montáže působí v sektoru dodávek a montáží ocelových konstrukcí, staveb mostů, montáží technologických zařízení, pronájmu jeřábů a montážní techniky. Vedle domácího trhu se Hutní montáže stále více zaměřují na zahraniční trhy, zejména na Německo, Slovensko, Skandinávii, Nizozemí a Jižní Ameriku.< Zpět