@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Westinghouse a Bulharský energetický holding podepsali smlouvu o jaderné spolupráci

Pittsburgh, 13. června 2011 – Společnost Westinghouse dnes oznámila, že podepsala Memorandum o vzájemném porozumění se společností Bulharský energetický holding (BEH), na základě kterého budou obě strany diskutovat o spolupráci na různých jaderných projektech v rámci jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku. Tyto projekty budou zahrnovat nejen podporu stávajících elektráren zejména v oblasti prodloužení jejich životnosti a kontrolních a řídících systémů, ale i vyřazení a demontáž čtyř nefungujících reaktorů v objektu elektrárny. Součástí dohody jsou také úvahy týkající se různých stádií cyklu jaderného paliva a návrhy nových energetických staveb v regionu.

Prezident Westinghouse pro Evropu, Blízký východ a Afriku, Anders Jackson, vyjádřil při podpisu smlouvy v Sofii spokojenost se spoluprací mezi oběma společnostmi. „Westinghouse se aktivně podílel na modernizaci kozlodujských reaktorů 5 a 6. Těší nás posílení spolupráce s tak významným členem mezinárodní jaderné komunity,“ řekl Jackson. „Jak Westinghouse, tak i BEH si uvědomují existenci společných zájmů, ze kterých mohou obě strany těžit prostřednictvím této vzájemné dohody. Toto memorandum je prvním krokem na naší společné cestě.“

V Bulharsku funguje jaderný program již 35 let a jaderná energie tvoří až jednu třetinu energetického mixu.

Generální ředitel BEH Jordan Georgiev prohlásil: „Podpis tohoto memoranda představuje základní kámen pro spolupráci v rámci rozvoje jaderné bezpečnosti, která je hlavní prioritou Bulharska. Budeme společně hledat možnosti spolupráce v oblasti diverzifikace zdrojů dodávek jaderného paliva, ale i nakládání s jaderným odpadem a použitým jaderným palivem. Spolupráce se společností takového formátu, jako je Westinghouse, nám pomůže objektivně zhodnotit možnosti prodloužení životnosti kozlodujských rektorů 5 a 6 a problém vyřazení prvních čtyř reaktorů z provozu. Cílem našeho společného úsilí je udržet vysokou úroveň jaderné bezpečnosti a ochrany životního prostředí.“< Zpět