@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Tým mezinárodních expertů představil českému publiku jadernou elektrárnu AP1000

Praha, 18. dubna 2013 – Společnost Westinghouse Electric Company se svými partnery uspořádala druhý dvoudenní seminář o elektrárně AP1000. Seriál vzdělávacích akcí je připraven ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze. S jadernou elektrárnou, která může vyrůst v jihočeském Temelíně, se přišlo seznámit více než 200 účastníků.

Seminář navštívil, vedle dalších zástupců státní správy, také ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Ve svém projevu zmínil hlavní důvody, proč by Česká republika měla rozvíjet svůj jaderný program. „Usilujeme o minimalizaci rizik souvisejících s dovozem surovin, energetická bepečnost ČR je prioritou. Vedle bezpečnosti dodávek a menšího dopadu na životní prostředí je jaderná energie také příležitostí pro rozvoj českého průmyslu,“ prohlásil ministr Chalupa.

Akce se konala na půdě Fakulty strojní ve dnech 16. a 17. dubna. Jednotlivá témata přednášelo celkem osm mezinárodně uznávaných expertů. Zaměřili se například na modulární výstavbu (J. Winters, Westinghouse), turbínový ostrov (H. Nomoto a T. Fukui, Toshiba Corporation), kontrolní a řídící systémy (Č. Houska, Westinghouse), palivo pro AP1000 (A. Del Priore, Westinghouse) a další související problematiku.

V rámci přípravy na potenciální výstavbu dvou bloků AP1000 v Temelíně uzavřely v prosinci 2012 společnosti Westinghouse, Toshiba Corporation a Metrostav s ČVUT memorandum o porozumění. Dohoda pokrývá spolupráci s mnoha fakultami univerzity (Fakultou stavební, Fakultou strojní, Fakultou elektrotechnickou, Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou a Fakultou informačních technologií) v oborech, které jsou relevantní pro dostavbu jaderné elektrárny v Temelíně a pro technologii AP1000.

Dostavba Temelína znamená pro Českou republiku historickou šanci investovat do nejnovějších technologií, český průmysl si zároveň může osvojit nejvyšší standardy kvality. Tlakovodní reaktor AP1000 je základem nejmodernější jaderné elektrárny na světě a v rámci její výstavby by došlo k transferu projektantského, stavebního a výrobního know-how na české firmy. Tím by si české podniky do budoucna vytvořily obchodní příležitosti na dalších jaderných projektech po celém světě.

Westinghouse Electric Company, součást skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502), je světovým průkopníkem v jaderné energetice a předním dodavetelem jaderných technologií po celém světě. V roce 1957 stál Westinghouse u zrodu vůbec prvního tlakovodního reaktoru v pennsylvánském Shippingportu. Dnes jsou technologie Westinghouse základem přibližně poloviny všech fungujících jaderných elektráren na světě, včetně zhruba 50 % z těch umístěných v Evropě.< Zpět