@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Toshiba a GDF SUEZ uzavřely dohodu o největším evropském jaderném projektu NuGen

LONDÝN, 30. června 2014 – Společnosti Toshiba Corporation (TOKYO: 6502) a GDF SUEZ uzavřely dohodu, která výrazně posouvá přípravu nového jaderného projektu v Moorside v britské Západní Cumbrii – stavbu největší nové samostatné jaderné elektrárny v Evropě. Podle dohody Toshiba získá 60% podíl a GDF SUEZ si ponechá 40% podíl v NuGeneration Ltd (NuGen), britské jaderné společnosti, která připravuje v Západní Cumbrii stavbu tří reaktorů Westinghouse AP1000. Výstavba každého z nich bude trvat přibližně čtyři roky. Až bude zprovozněn celý projekt Moorside, měl by pokrývat zhruba 7 % z předpokládané energetické potřeby Spojeného království.     

Současně byla uzavřena také dohoda s britským úřadem pro odstavování jaderných elektráren (NDA), týkající se prodloužení opce na pozemky v lokalitě Moorside.

Elektrárna Moorside by měla být podle plánu spuštěna v roce 2024. Po svém zprovoznění bude mít souhrnnou kapacitu 3,4 GW, dokáže tedy zásobit elektřinou šest milionů domácností. Projekt pomůže splnit cíle britské vlády v oblastech snižování emisí a energetické bezpečnosti v situaci, kdy stávající elektrárny v zemi zastarávají a je třeba splnit britské a mezinárodní požadavky na bezemisní výrobu energie. Tlakovodní reaktor AP1000 od Westinghouse má licenci amerického jaderného regulátora. V současné době je na celém světě ve výstavbě osm těchto reaktorů.

Než dojde ke konečnému rozhodnutí o investici, což se předpokládá na konci roku 2018, bude se NuGen věnovat přípravným pracem, zejména souvisejícím s licencováním, povolovacím procesem a obchodními aktivitami. V roce 2014 se vedení firmy zaměří na průzkum lokality, předběžné rozvržení staveniště a spolupráci se zainteresovanými subjekty. 

GDF SUEZ, firma se 40 lety zkušeností s vlastnictvím a provozem jaderných elektráren, poskytne své prověřené schopnosti pro všechny aktivity související s životním cyklem jaderné elektrárny. Tractebel Engineering, dceřiná společnost GDF SUEZ, bude působit v roli projektanta NuGen. Jejím úkolem bude poskytovat širokou škálu technických služeb od studií proveditelnosti přes výstavbu, provoz, údržbu a vyřazení z provozu.

Westinghouse plánuje využít na dodávky paliva pro reaktory AP1000 své zařízení ve Springfieldu poblíže Prestonu, závod na výrobu paliva licencovaný ve Velké Británii, palivo tedy nebude nutné dovážet. Zařízení v současné době vyrábí palivo pro všechny britské pokročilé reaktory a reaktory chlazené plynem a vyváží palivo pro tlakovodní reaktory.

Spojení globálního závazku Toshiby, zkušeností GDF SUEZ s provozem evropských jaderných elektráren a technologických předností Westinghouse představuje silnou kombinaci, která významně přispěje k energetické bezpečnosti a dlouhodobé zaměstnanosti ve Spojeném království.

Prezident a generální ředitel Toshiba Corporation, Hisao Tanaka, k uzavření dohody uvedl: „Vítáme dokončení kontraktu, které stvrzuje záměr Toshiby, GDF SUEZ a Westinghouse postavit v Moorside tři reaktory AP1000. Jsme přesvědčeni, že tento projekt podpoří snahy Spojeného království zajistit stabilní a cenově dostupné dodávky energie při snížování emisí CO2.“

Předseda představenstva a generální ředitel GDF SUEZ, Gérard Mestrallet, prohlásil: „Průmyslové partnerství se společnostmi Toshiba a Westinghouse a rozvoj projektu NuGen jsou odrazem strategie a ambicí GDF SUEZ v jaderné energetice. GDF SUEZ získala výbornou pověst v rozvoji a řízení významných energetických projektů po celém světě, má detailní znalosti různých tržních modelů a bohaté zkušenosti se všemi druhy výroby energie, včetně jaderné. Rádi bychom vyzdvihli silnou strategickou vizi a politickou shodu ve Spojeném království, které umožnily vytvořit rámec potřebný pro budoucí zajištění bezpečné, nízkouhlíkové elektrické energie – včetně jaderné, která tím zůstane atraktivní pro investory.“ 

Danny Roderick, prezident a generální ředitel Westinghouse, k této výjimečné události uvedl: „Westinghouse je potěšen, že zatím největší evropská jaderná elektrárna AP1000 bude postavena ve Spojeném království, kde již máme jeden z našich největších provozů. Místní ekonomika vytěží z tohoto projektu řadu výhod, včetně oživení lokálního dodavatelského řetězce a vytvoření tisíců kvalifikovaných pracovních míst. Oceňujeme rozhodnutí Spojeného království rozvíjet bezpečnou, čistou a cenově dostupnou jadernou energii, která bude přínosem pro region na několik příštích desetiletí.“

O společnosti Toshiba

Toshiba Corporation, společnost řazená do žebříčku Fortune Global 500, své působení v oblasti pokročilé elektroniky, elektrických spotřebičů  a systémů člení do pěti strategických oblastí: Energy & Infrastructure, Community Solutions, Healthcare Systems & Services, Electronic Devices & Components a Lifestyles Products & Services. Ve své činnosti se řídí základními principy Toshiba Group nazvanými “Committed to People, Committed to the Future” a své globální aktivity směřuje k tomu, aby dokázala zajistit růst prostřednictvím kreativity a inovací. Toshiba přispívá k vytváření světa, ve kterém žijí lidé bezpečně, s jistotou a v pohodlí.

Toshiba byla založena v Tokyu v roce 1875 a dnes stojí za globální sítí více než 590 firem zaměstnávajících na 200 000 lidí s ročními tržbami přes 6,5 trilionu yenů (63 miliard USD). Pro více informací navštivte www.toshiba.co.jp/index.htm

O společnosti GDF SUEZ

GDF SUEZ působí v oblasti produkce energie, těžby zemního plynu a energetických služeb. Obchodní model skupiny vychází z odpovědného růstu, který zohledňuje dnešní hlavní energetické a environmentální výzvy: vyhovění energetickým potřebám, zajištění bezpečnosti dodávek, boj s klimatickými změnami a co nejefektivnější využití zdrojů. Skupina poskytuje svým zákazníkům inovativní a efektivní řešení díky diverzifikovaným zdrojům plynu, flexibilní bezemisní výrobě energie a jedinečným zkušenostem ve čtyřech klíčových sektorech, kterými jsou: nezávislá výroba energie, zkapalněný zemní plyn, obnovitelné zdroje a energetická účinnost. GDF SUEZ zaměstnává po celém světě 138 200 lidí a v roce 2012 tržby skupiny dosáhly 82 miliard eur. Akcie skupiny se obchodují na burzách v Paříži, Bruselu a Lucemburku a GDF SUEZ figuruje v hlavních mezinárodních indexech: CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe a Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 a France 20).

O společnosti Westinghouse

Westinghouse Electric Company, součást skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502), je světovým průkopníkem v oblasti jaderné energetiky a významným dodavatelem produktů a technologií pro jaderné elektrárny, jehož služeb využívají energetické podniky po celém světě. V roce 1957 dodal Westinghouse do amerického Shippingportu v Pensylvánii první tlakovodní reaktor na světě. V současné době představuje technologie společnosti Westinghouse základ pro zhruba polovinu všech provozovaných jaderných elektráren na světě, včetně více než 50% z těch umístěných v Evropě.

 O společnosti NuGen

NuGen je britská jaderná společnost vlastněná Toshibou a GDF SUEZ. Na pobřeží Západní Cumbrie v severopzápadní oblasti Anglie připravuje novou jadernou elektrárnu v lokalitě Moorside.< Zpět