@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Hlavní výhodou pasivních elektráren je to, že havárie lze dlouhodobě minimalizovat bez zásahu operátora i bez dodávky střídavého proudu. Reaktor AP1000™ je vybaven důkladně zanalyzovanými a otestovanými pasivními systémy zajišťujícími lepší bezpečnost elektrárny. Tyto systémy podrobně zkoumal orgán zabývající se bezpečností reaktorů, jmenovitě Advisory Council on Reactor Safeguards, spolu s americkým regulátorem NRC a oba subjekty došly k závěru, že použité systémy splňují veškerá požadovaná kritéria.

Systémy pasivní bezpečnosti reaktoru AP1000 tvoří:< Zpět