@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Systém zajišťující provozuschopnost centrálního dispečinku v případě havárie

V případě vysoké úrovně radiace ve vzduchu lze prostory centrálního dispečinku odizolovat. Systém zajišťující provozuschopnost v případě havárie tvoří sada nádob se stlačeným vzduchem napojených na hlavní a záložní potrubí pro přívod vzduchu. Systém je konstruován s cílem zajistit takové větrání a tlak, aby byl dispečink provozuschopný a mohlo v něm po jakékoli konstrukční havárii pracovat až 11 osob po dobu 72 hodin.

Systém zajišťující provozuschopnost centrálního dispečinku v případě havárie

< Zpět