@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Studie Purdue University: ochranná budova reaktoru AP1000 je schopna odolat i silnému zemětřesení

Pittsburgh, 2. června 2011 – Vědci z Purdue University dokončili rozsáhlé testy, jejichž cílem bylo ověření strukturální integrity ochranné budovy, ve které jsou umístěny hlavní prvky jaderné elektrárny AP1000 od Westinghouse. Výzkumníci zjistili, že struktura je flexibilní a dostatečně silná k tomu, aby vydržela zemětřesení o větší síle, než určují oficiální konstrukční požadavky v USA, a s dostatečnou rezervou zabraňuje úniku radiace.

Studie byla provedena v laboratoři Bowen, jež je součástí Purdue University. Tato laboratoř je mezinárodně uznávanou institucí v oboru testování rozměrných komponent pro stavebnictví. Testovací program řídil Dr. Amit H. Varma, docent v oboru stavebnictví na Purdue University.  Dr. Varma na univerzitě vyučuje, je ředitelem Centra stavebního inženýrství a nových technologií pro jaderné elektrárny a mezinárodní uznání si vysloužil svým podílem na současné činnosti Amerického ústavu ocelových konstrukcí v oblasti navrhování ocelobetonových struktur pro zvýšení bezpečnosti jaderných zařízení.

Konstrukce ochranné budovy reaktoru AP1000 sestává z vnitřní ocelové nádoby kontejnmentu a z vnějšího radiačního pláště, který je tvořen spřaženou ocelobetonovou konstrukcí. Na rozdíl od běžnější technologie železobetonu, což je beton vyztužený ocelovými pruty, představuje spřažená ocelobetonová konstrukce sendvičovou kombinaci ocelových desek vyplněných betonem.  

"Provedli jsme rozsáhlé testování, jehož součástí bylo více než dvacet kompletních zkoušek chování spřažené ocelobetonové konstrukce použité při výstavbě ochranné budovy," prohlásil Dr. Varma. "Některé zkušební vzorky byly dlouhé až 12 m při průřezu 1x1 m. Proto byly pro jejich zvedání a uložení použity dva jeřáby o nosnosti 30 t. Vzorky byly testovány pomocí několika hydraulických lisů, z nichž každý byl schopen vyvinout sílu 4,45 mil. N. Základní chování a nosnost vzorků jsme měřili pomocí vhodně navržených a umístěných senzorů.“

Kromě experimentálního programu výzkumníci z Purdue University při simulaci sledovaného chování testovaných vzorků použili i nejmodernější komplexní počítačové modely, které byly za tím účelem na univerzitě vytvořeny a vyzkoušeny. Kombinace experimentálního a výpočetního výzkumu zvýšila přesnost a spolehlivost získaných výsledků.

Michael Corletti, ředitel divize výstavby nových provozů společnosti Westinghouse řekl: "Výzkum a hodnocení chování spřažené ocelobetonové konstrukce použité při výstavbě ochranné budovy byl proveden za pomoci standardních modelů, přičemž byla konstrukce vystavena celé řadě extrémních zatížení včetně nárazu letadla, působení zemětřesení či tornáda, dopadu řízené střely, atd."

Dr. Varma dodal: "Výpočetní modely prokázaly výkonnost konstrukce ochranné budovy AP1000, její celkovou houževnatost a odolnost vůči seizmickému zatížení za podmínek bezpečného vypnutí a následného zemětřesení nad rámec síly, pro kterou byla projektována."

Experimentální a výpočetní výzkum, který Purdue University provedla, byl financován společností Westinghouse a jeho závěry budou předloženy Komisi pro jaderný dozor USA. 

Laboratoř Bowen, Purdue University

Laboratoř Bowen, která je součástí Purdue University, je mezinárodně uznávanou autoritou v oblasti stavebnictví a v oblasti výzkumu a testování pozemních staveb. Organizace National Science Foundation v roce 2010 oznámila, že Purdue University bude provozovat nové centrum, financované za pomoci grantu NSF ve výši 105 milionů dolarů, nazvané George E. Brown Jr. Network for Earthquake Engineering Simulation (NEES).   < Zpět