@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Spolupráce s ČVUT

Studenti ČVUT se účastní stáže ve společnosti Westinghouse

Šest studentů jedné z nejstarších technických univerzit v České republice, Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze, pracovalo nebo stále pracuje na pozicích stážistů v týmech společnosti Westinghouse ve Spojených státech. Jednotlivé stáže odstartovaly v létě a končí v průběhu podzimu roku 2013. Stážisté jsou zde v rámci dohody, kterou společnosti Westinghouse a její partneři, Toshiba Corporation a přední stavební firma Metrostav a.s. uzavřely s ČVUT v prosinci 2012. Dohoda ustanovuje spolupráci a oboustranně prospěšné vztahy s univerzitou. „Česká republika má v jaderné energetice dlouholetou tradici a know-how a tyto stáže a spolupráce s ČVUT umožňují tyto schopnosti rozvíjet, zejména co se týká znalostí elektrárny AP1000,“ uvedl Randy Galm, evropský viceprezident Westinghouse. „Řada současných studentů univerzity se bude podílet na budoucí přípravě a výstavbě bloků 3 & 4 v Temelíně a Westinghouse se těší na další spolupráci s Českým vysokým učením technickým.“

Více o těchto studentech se dozvíte z následujících dotazníků popisujících jejich zkušenosti s Westinghouse.

 • Jakub Teplý

  Obor
  stavební inženýrství
  Stáž v týmu
  U.S. AP1000 Project Engineering – Domestic Technical Readiness and Response Team (DTRRT)
  Pobočka Westinghouse
  centrála v Cranberry

  Proč jste se rozhodl pro stáž u Westinghouse?
  Vždycky je dobré vyzkoušet si na chvíli život v jiné zemi, už jsem to párkrát měl šanci zažít. Stejně tak je dobré spolupracovat s lidmi z jiných zemí, jelikož vidíte, že věci se dají dělat různými způsoby. Mají na věci jiné názory, než jak jsme zvyklí z Česka. A také nemáme v ČR tak velké firmy, jako je Westinghouse – a pracovat pro tak velkou firmu je vždycky skvělá příležitost.
  Jakými úkoly a projekty se v rámci stáže zabýváte?
  Pracuji v týmu, který řeší problémy a výzvy vyplývající z probíhající výstavby reaktorů AP1000 v USA v lokalitách Vogtle a V.C. Summer.
  Jaký dojem na vás udělala firma Westinghouse za těch pár týdnů, co trvá vaše stáž?
  Studuji stavební inženýrtsví, takže o jaderné energii jsem toho až do svého příjezdu do USA moc nevěděl. Během stáže jsme měli několik seminářů a přednášek o elektrárně AP1000, díky čemuž jsem se dozvěděl víc jak o jádru, tak o nejnovější elektrárně od Westinghouse.
 • Jiří Babiš

  Obor
  stavební inženýrství
  Stáž v týmu
  AP1000 Modules
  Pobočka Westinghouse
  centrála v Cranberry

  Jakými úkoly a projekty se v rámci stáže zabýváte?
  Původně jsem měl pracovat na projektu pro Temelín, ale jelikož dostavba je odložena, věnuji se analýze jeřábu, který by měl být použit při stavbě nové jaderné elektrárny v Indii. Analyzuji chování jeřábu a zkoumám, jak moduly dostat na staveniště a jak je pomocí jeřábu usadit na to správné místo tím správným jeřábem.
  Proč jste se rozhodl pro stáž u Westinghouse?
  Chci získávat zkušenosti a informace – nejen z oblasti stavebního inženýrství, ale také z pobytu v zahraničí a práce pro velkou společnost. Stáž je pro mě atraktivní i z toho důvodu, že se v ČR chystá dostavba Temelína, takže mi snad pomůže v budoucnu při shánění práce.
  Jaký dojem na vás udělala technologie AP1000?
  Je to celé o bezpečnosti. To je v AP1000 to nejdůležitější – důraz na bezpečnost.
 • Vojtěch Mikšů

  Obor
  počítačová věda
  Stáž v týmu
  Operations Analysis
  Pobočka Westinghouse
  Windsor, Connecticut

  Jakými úkoly a projekty se v rámci stáže zabýváte?
  Byl jsem součástí skupiny Operations Analysis (Analýzy fungování systému) ve Windsoru a pracoval jsem na zdokonalování CENTS kódu [CE Nuclear Transient Simulation = Přechodná jaderná simulace]. Vytvořil jsem nové moderní grafické uživatelské rozhraní [GUI] a další rozhraní pro komunikaci s řídícími pracovníky elektrárny.
  Překvapilo vás něco z toho, co jste se během stáže ve společnosti Westinghouse dozvěděl nebo bylo něco, co jste do té doby nevěděl?
  Byl jsem překvapený tím, jak moc toho zaměstnanci Westinghouse dělají. Například bylo celkem působivé vidět velké výrobní závody.
  Je tato stáž zkušeností, kterou byste doporučil ostatním studentům vaší univerzity?
  Ano, určitě. Byla to úžasná zkušenost. Za prvé, je vždycky úžasné navštívit Spojené státy a dozvědět se něco o kulturních rozdílech. Za druhé, Westinghouse je skvělá technologická společnost plná chytrých lidí a vy se od nich můžete mnoho naučit. Za třetí, lidé jsou tam velice důvtipní a milí.
  Věděl jste něco o jaderné energetice před tím, než jste přijel do Westinghouse? Zlepšilo se pobytem ve společnosti Westinghouse vaše povědomí o jaderné energetice?
  Vůbec nic jsem nevěděl. Mým oborem je výpočetní technika, takže jsem měl velice omezené povědomí o jaderné energetice. Protože jsem však pracoval na grafickém uživatelském rozhraní pro simulátor elektrárny, musel jsem se naučit hodně o koncepci a funkcích tlakovodního reaktoru v jaderných elektrárnách. To je pravděpodobně to nejlepší na mé stáži – mohl jsem zkusit a naučit se něco kompletně nového.
 • Tomáš Faust

  Obor
  jaderné inženýrství
  Stáž v týmu
  Sanmen and Haiyang Project Development – China Technical Readiness and Response Team (CTRRT)
  Pobočka Westinghouse
  centrála v Cranberry

  Jakými úkoly a projekty se v rámci stáže zabýváte?
  Na mých úkolech se mi líbí, že děláme v podstatě to samé, co dělají normální jaderní inženýři. Takže dostaneme úkoly, které jsou důležité pro projekt v Číně a musíme je vyřešit, a zároveň komunikujeme z inženýry z ostatních skupin a řešíme tento úkol společně.
  Překvapilo vás něco z toho, co jste se během stáže ve společnosti Westinghouse dozvěděl nebo bylo něco, co jste do té doby nevěděl?
  Věděl jsem toho celkem hodně o jaderné energetice, včetně informací o jaderné bezpečnosti a jaderném inženýrství, ale nikdy jsem nebyl součástí konstrukčního týmu. Neměl jsem představu, jaké všechny typy úkolů přichází s novými projekty výstavby. To je pro mě velice zajímavé.
  Proč jste se rozhodl pro stáž u Westinghouse?
  Je to skvělá příležitost k cestování, poznání nových lidí a nových kultur. Pro mě bylo důležitým faktorem také to, že se jedná o Westinghouse. Na poli jaderné energetiky není mnoho společností jako Westinghouse. Byla to jasná volba, když ta příležitost přišla.
  Jaký dojem na vás udělala technologie AP1000?
  Věřím tomu, že systém pasivní bezpečnosti a její jednoduchost je ta správná cesta. Myslím si, že modulární konstrukce je velká výhoda.
 • Igor Palkoci

  Obor
  softwarové inženýrství
  Stáž v týmu
  Data and Display Processing System (DDS)
  Pobočka Westinghouse
  centrála v Cranberry

  Jakými úkoly a projekty se v rámci stáže zabýváte?
  Pracoval jsem v týmu DDS (Data Display & Processing System - Systém zpracování a zobrazení dat), jehož úkolem je sbírat data z fyzických komponent elektrárny, zpracovat je různými aplikacemi a zobrazovat je operátorům elektrárny. Jedním z mých úkolů, který pro mě byl velice zajímavý, bylo vytvořit knihovnu, která umožní aplikačním vývojářům spouštět DDS aplikace na svých počítačích, což ulehčí jejich testování./dd>
  Doporučil byste tuto zkušenost ostatním spolužákům na univerzitě a proč?
  Ano. Taková příležitost může být jednou z nejlepších příležitostí v životě k nastartování kariéry./dd>
  Jaký dojem na vás udělala technologie AP1000?
  Líbí se mi, jak jednoduché je její provedení. Když je reaktor odstavený a je v nouzovém režimu, elektrárna se sama dokáže udržet v bezpečném stavu díky využívání zákonů fyziky a přírody.
  Měl jste nějaké povědomí o jaderné energetice, než jste se zúčastnil stáže ve společnosti Westinghouse?
  Tento rok ještě před stáží jsem se zúčastnil jednoho semináře od společnosti Westinghouse o AP1000 na ČVUT v Praze. Byl to můj první kontakt s jádrem a jadernou energií.
 • Antonín Mikeš

  Obor
  jaderné inženýrství
  Stáž v týmu
  Engineering Projects Technology
  Pobočka Westinghouse
  Western Zirconium Plant v Ogdenu, Utah

  Proč jste se rozhodl pro stáž u Westinghouse?
  Je velká příležitost mít možnost být součástí Westinghouse Electric Company a vidět jak společnost funguje. Pro inženýry, kteří chtějí dělat věci nově a lépe, jsou všechny takové zkušenosti nezbytné.
  Jaký dojem na vás udělala firma Westinghouse za těch pár týdnů, co trvá vaše stáž?
  Vlastně jsem teprve na začátku své stáže, ale zatím z ní mám pocit, že pokud děláte věci správně, je možné dosáhnout skoro všeho.
  Věděl jste něco o jaderné energetice před tím, než jste přijel do Westinghouse? Zlepšilo se pobytem ve společnosti Westinghouse vaše povědomí o jaderné energetice?
  Ano, o jaderné energetice jsem toho věděl celkem hodně, protože na ČVUT studuji doktorský program zaměřený na jaderná zařízení. Ve Westinghouse jsem se toho dozvěděl více o celkové bezpečnosti a také jsem získal nové znalosti o výrobě zirconia a slitin díky tomu, že pracuji ve Western Zirconium Plant.
  Jakou roli přisuzujete jaderné energetice v budoucnosti České republiky?
  Česká republika má dlouholetou tradici v jaderné energetice. Lidé se jí nebojí a jsem rád, že naše vláda chce podporovat zachování tohoto zdroje energie. Každý vyspělejší stát potřebuje určitou část elektřiny z čistého a stabilního zdroje, kterým je jaderná energetika.