@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Reformy na Ukrajině a demonopolizace

V procesu hospodářské transformace na Ukrajině si stále více uvědomujeme, že nutný základ pro tržní reformy představuje vytváření konkurenčního prostředí. Hospodářské reformy nemohou fungovat v ekonomice ovládané monopoly.

Jedním z pozitivních příkladů demonopolizace Ukrajiny je rozhodnutí vlády upustit od praxe, kdy se 100 % jaderného paliva nakupovalo od ruského výrobce. I země, které mají technické kapacity na to, aby mohly do svých elektráren dodávat své vlastní palivo, nakupují část paliva z jiných zdrojů, aby na svých trzích zachovaly konkurenční prostředí. Regulátoři jaderného trhu na Ukrajině už pochopili, jaké výhody má tento přístup, zrušili nebezpečný monopol, který na tomto trhu existoval, a vytvořili podmínky pro konkurenční prostředí. Teď budeme nakupovat 7 až 8 % jaderného paliva od společnosti Westinghouse. Ukrajinská energetická společnost Energoatom tak učinila významný krok k demonopolizaci trhu.

V současné době se očekává, že dodávky paliva od společnosti Westinghouse v roce 2016 vzrostou a pokryjí třetinu poptávky ze strany ukrajinských jaderných elektráren. To je významné zlepšení, ale nikoliv rozhodující vítězství nad ruským monopolem. Rusové budou mít i nadále silnou pozici. Zároveň nám ale už nebudou moci diktovat své podmínky. A i kdyby se o to pokusili, naši partneři z Westinghouse budou připraveni nám pomoci a zacelit nebezpečnou mezeru v naší palivové a energetické bilanci. Tak alespoň hovoří ve svých posledních veřejných prohlášeních.

Opakuji znovu, že toto je jeden pozitivní příklad. Nebylo snadné tento problém vyřešit, protože Energoatom musel neustále odrážet ruskou propagandu namířenou proti konkurenci. Ale důsledné a vytrvalé úsilí přineslo ovoce. Nicméně z pohledu ukrajinského trhu jako takového je úspěch Energoatomu jen kapkou v moři. Princip demonopolizace by se měl stát naší národní prioritou, jinak mohou probíhající reformy skončit neúspěchem.

 

Aleksandr Paschaver

ukrajinský ekonom, předseda Centra pro hospodářský rozvoj a poradce ukrajinského prezidenta

 27. srpna 2015 pro ukrajinský deník Den< Zpět