@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

AP1000

Společnost Westinghouse Electric Company udává reaktorem AP1000™ opět nový směr celému odvětví. Projekty i technologie společnosti Westinghouse byly vždy špičkou světové jaderné technologie a přibližně 50 % z celkem 440 stávajících jaderných elektráren na celém světě je založeno na technologii Westinghouse.

Reaktor AP1000 představuje nejbezpečnější a nejekonomičtější jadernou elektrárnu dostupnou na celosvětovém trhu a je jediným reaktorem generace III+, jenž získal projektovou licenci od americké Jaderné regulační komise (NRC).

AP1000 nabízí osvědčenou technologii, inovativní systémy pasivní bezpečnosti a zejména:

 • bezkonkurenční bezpečnost,
 • cenovou konkurenceschopnost a
 • zdokonalený a hospodárnější provoz.

AP1000 staví na osvědčené technologii klíčových komponentů instalovaných ve stávajících elektrárnách projektovaných společností Westinghouse, ve kterých se zúročily zkušenosti s provozem během padesáti let. Mezi výše uvedené komponenty patří:

 • parogenerátory,
 • digitální řídicí a kontrolní mechanismy,
 • palivo,
 • kompenzátory objemu,
 • reaktorové nádoby.

U reaktoru AP1000 bylo hlavním cílem projektu dosáhnout zjednodušení. Zjednodušený projekt elektrárny zahrnuje systémy bezpečnosti, dispečink, technologii výstavby a systémy řízení. Výsledkem je elektrárna, jejíž výstavba, provoz a údržba jsou snazší a levnější.

Koncepce reaktoru AP1000 šetří peníze a čas díky rychlejší době výstavby, která činí přibližně 36 měsíců od vylití prvního betonu až po zavážku paliva. Inovativní reaktor AP1000 se může pyšnit mimo jiné i tím, že má ve srovnání se standardním tlakovodním reaktorem:

 • o 50 % méně bezpečnostních ventilů,
 • o 80 % méně bezpečnostního potrubí,
 • o 85 % méně kabeláže pro účely řízení,
 • o 35 % méně čerpadel,
 • o 45 % menší zastavěný prostor.