@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Společné prohlášení ukrajinské Státní inspekce pro jadernou regulaci a společnosti Energoatom

Reakce na komentář Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace týkající se používání paliva společnosti Westinghouse v Jihoukrajinské jaderné elektrárně

Státní inspekce pro jadernou regulaci Ukrajiny odsouhlasila koncepční rozhodnutí týkající se zavedení vylepšeného jaderného paliva „Westinghouse“ ve 3. bloku Jihoukrajinské jaderné elektrárny spolu s příslušným technickým rozhodnutím týkajícím se zkušebního použití vylepšeného jaderného paliva „Westinghouse“ ve 3. bloku Jihoukrajinské jaderné elektrárny. Zavedení jaderného paliva „Westinghouse“ bude provedeno bezpodmínečně a v souladu s pravidly a směrnicemi pro jadernou a radiační bezpečnost, jak jsou definovány v ukrajinských zákonech.

Rádi bychom zopakovali, že Jihoukrajinská jaderná elektrárna byla vybrána jako pilotní elektrárna pro zavedení Programu kvalifikace jaderného paliva pro ukrajinské jaderné elektrárny, jehož cílem je diverzifikace dodávek paliva do jaderných reaktorů v zemi. Pilotní použití palivových souborů (TBC-W) vyrobených společností Westinghouse běží od roku 2005.

V květnu 2015 dokončil Westinghouse standardní testovací cyklus vylepšeného typu paliva (TBC-WR). Podle závěrů expertů společnosti Energoatom a Státní inspekce pro jadernou regulaci provedené úpravy významně zlepšily účinnost palivových souborů. Distanční mřížka je nyní díky úpravám pevnější. Další úpravy byly provedeny na horních a spodních tryskách souboru. 

V září 2014 schválila Státní inspekce pro jadernou regulaci zavedení paliva TBC-WR ve 3. bloku Jihoukrajinské jaderné elektrárny, které proběhne během plánované údržby bloku (údržba byla zahájena 6. prosince 2014 a bude trvat 119 dní).

Společné používání jaderného paliva od dvou různých výrobců je standardní praxí na celém světě.

Je také potřeba upozornit, že Ukrajina není jedinou zemí, ve které probíhají projekty diverzifikace paliva. Například minulý rok v létě zahájila česká energetická společnost ČEZ jednání se společností Westinghouse ohledně dodávek paliva do jaderné elektrárny Temelín, ve které jsou stejně jako v Jihoukrajinské jaderné elektrárně provozovány reaktory typu VVER-1000.

 < Zpět