@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Reaktor AP1000™ byl vyprojektován s cílem minimalizovat potenciální závažné havárie jako např. tavení aktivní zóny. V tomto případě může operátor AP1000 zaplavit dutinu bezprostředně obklopující reaktorovou nádobu vodou tak, aby byla nádoba plně ponořená. Toto chlazení je schopné zabránit tomu, aby roztavené kusy aktivní zóny ve spodní části hlavy reaktoru roztavily ocelovou stěnu nádoby a rozlily se do kontejnmentu.< Zpět