@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Tento systém tvoří několik komponentů sloužících k účinnému chlazení kontejnmentu v případě havárie, aby nedošlo k překročení přípustného tlaku. Díky použití těchto komponentů tlak rychle klesne. K systému chlazení přispívá přirozená cirkulace a odpařování vody.< Zpět