@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Tento systém zajišťuje bezpečnostní vstřikování a přívod chladiva k reaktoru z nádrží v aktivní zóně, akumulátorů a rezervoáru vody v kontejnmentu. Rovněž zajišťuje pasivní odvod zbytkového tepla.< Zpět