@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Generální ředitel Westinghouse: Ostravský region je klíčem pro náš úspěch s AP1000 v Temelíně

Ostrava, 30. ledna 2013 – Prezident a generální ředitel Westinghouse Electric Company Danny Roderick, společně s dalšími vysokými představiteli firmy a zástupci Toshiba Corporation, dnes navštívil ostravský region a setkal se s předními místními podnikateli a politiky.

Jeho první zastávkou byla schůzka s Janem Světlíkem, předsedou představenstva Vítkovice, a.s., a prezidentem Národního strojírenského klastru. Při té příležitosti Danny Roderick podepsal dodatek ke stávajícímu memorandu o porozumění mezi Westinghouse a společnostmi Vítkovice, Vítkovice Heavy Machinery, Vítkovice Power Engineering a Hutní montáže. Podle této dohody by uvedené firmy dodávaly hlavní strukturální a mechanické moduly do elektrárny AP1000 od Westinghouse, pokud by byla vybrána pro dostavbu Temelína. Tato dodávka představuje velice významnou část z výstavby nové elektrárny a díky její realizaci by se ostravské firmy dostaly do výhodné pozice z hlediska podobných budoucích dodávek pro další AP1000 v Evropě. Po schůzce měli zástupci firem Westinghouse a Toshiba možnost prohlédnout si některé vítkovické provozy.

Delegace později na ostravské radnici jednala s primátorem Petrem Kajnarem. Jednalo se o symbolické setkání, jelikož americký Pittsburgh, ve kterém sídlí Westinghouse, je partnerským městem Ostravy. Během schůzky Danny Roderick vyzdvihl průmyslové kapacity ostravského regionu a zavázal se pokračovat ve snahách zapojit místní firmy do dodavatelského řetězce pro AP1000.

Westinghouse Electric Company, součást skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502), je světovým průkopníkem v jaderné energetice a předním dodavetelem jaderných technologií po celém světě. V roce 1957 stál Westinghouse u zrodu vůbec prvního tlakovodního reaktoru v pennsylvánském Shippingportu. Dnes jsou technologie Westinghouse základem přibližně poloviny všech fungujících jaderných elektráren na světě, včetně zhruba 50 % z těch umístěných v Evropě.< Zpět