@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Nové AP1000 v americké Georgii dostaly zelenou

Pittsburgh, 28. března 2011 – Westinghouse s potěšením přijal vyjádření Amerického úřadu pro jadernou bezpečnost, že neexistují žádné environmentální důvody k zastavení projektu dvou nových reaktorů AP1000 pro jadernou elektrárnu Vogtle v americkém státě Georgia.

Americká Jaderná regulační komise (NRC) ukončila vyhodnocení environmentálních dopadů rozšíření elektrárny Vogtle o dva reaktory společnosti Westinghouse o výkonu 1100 MWe, které by měly doplnit dva již fungující reaktory o výkonu 1250 MWe, zprovozněné v 80. letech minulého století. Komise vydala konečné dodatkové prohlášení o dopadu na životní prostředí nezbytné pro udělení omezeného povolení k pracem (Limited Work Authorization) a kombinované stavební a provozní licence (Combined Construction and Operating Licence). Komise dospěla k závěru, že neexistují žádné dopady na životní prostředí, které by bránily těmto povolením.

NRC při svém hodnocení vycházela i z povolení ESP (Early Site Permit), které elektrárna Vogtle obdržela v srpnu 2009. To již představovalo určitou záruku vhodnosti nových jaderných reaktorů pro danou lokalitu a umožňovalo zahájit předběžné plánovací práce.

Provozovatel elektrárny, společnost Southern Nuclear, odeslala žádost k povolení výstavby a provozu dvou nových reaktorů v březnu 2008 a doplnila ji v říjnu 2009. Předběžné práce na reaktorech již byly zahájeny, uvedení do provozu je naplánováno na roky 2016 a 2017. Vlastní výstavba reaktorů však nemůže začít do doby, než Southern Nuclear obdrží kombinovanou stavební a provozní licenci.

V únoru 2010 se projekt reaktorů AP1000 ve Vogtle stal první jadernou elektrárnou, která získala státní záruku na půjčku od amerického ministerstva pro energetiku.< Zpět