@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Modulární výstavba

Při stavbě nové elektrárny tvoří nejnákladnější položky náklady na stavbu a náklady na nemalý počet kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou na staveništi zapotřebí. Obě tyto části rozpočtu jsou u AP1000 díky modulární výstavbě nižší.

Náklady na výstavbu

AP1000 se skládá ze stovek modulů, z nichž drtivá většina je předvyrobena a skládá se dohromady až přímo na stavbě. Řada stavebních prací, které se u starších elektráren odehrávaly postupně, může probíhat paralelně. To zkracuje dobu výstavby a snižuje počet pracovníků na staveništi, tedy dochází k finanční úspoře.

Westinghouse rovněž dokáže s pomocí vyspělého počítačového modelování optimalizovat, připravit a nasimulovat plán výstavby. Díky tomu může s vysokou mírou jistoty garantovat časový harmonogram projektu.

Zjednodušené prostorové uspořádání elektrárny

Design reaktoru AP1000 umožňuje snížit investiční náklady a cenově konkurovat stávajícím elektrárnám na fosilní paliva. Množství potřebného bezpečnostního vybavení je díky systému pasivní bezpečnosti výrazně zredukované. Výsledkem je, že budovy s bezpečnostním vybavením, náležící z hlediska seizmicity do 1. kategorie, zabírají mnohem méně místa. Konkrétně je tento zastavěný prostor menší o přibližně 45 % než u běžného reaktoru.

Zároveň jsou v AP1000 oddělené systémy související se zajištěním bezpečnosti od těch ostatních. Elektrárnu tvoří následující klíčové objekty, z nichž každý má samostatné základy:

  • jaderný ostrov (jediná konstrukce náležící z hlediska seizmicity do 1. kategorie budov),
  • objekt turbíny,
  • přístavba,
  • objekt dieselgenerátoru,
  • sklad radioaktivního odpadu.

Jaderný ostrov

Zastavěný prostor seizmických budov je mnohem menší než u předchozích jaderných elektráren. Tím se výrazně šetří investiční náklady, neboť výstavba seizmicky odolných konstrukcí stojí přibližně třikrát více než u budov, jenž dané parametry nemusí splňovat. Jaderný ostrov je schopen odolat požáru či povodni, aniž by byla narušena jeho schopnost plnit bezpečnostní funkce.

Budovy 1. kategorie, které nemusejí splňovat seizmické požadavky

Tyto budovy tvoří přístavba, objekt turbíny, dieselgenerátoru a sklad radioaktivního odpadu. Tyto objekty zároveň neobsahují žádné vybavení sloužící k zajištění bezpečnosti a jsou navrženy tak, aby odolaly síle větru i otřesům půdy v souladu s americkým stavebním zákonem.