@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Tato izolace slouží k prevenci či minimalizaci úniku produktů štěpení, jež by mohly vzniknout při případné havárii. Pokud by došlo k havárii, je izolace kontejnmentu navržena tak, aby byly látky pronikající do kontejnmentu řádně odizolovány.< Zpět