@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Historie spolupráce s českými firmami

Westinghouse chce navázat na minulé i současné vztahy s českými firmami a vytvořit s českým průmyslem dlouhodobé partnerství.

České firmy už dnes dodávají například produkty a služby určené pro závody Westinghouse na výrobu paliva. Evropským zákazníkům Westinghouse poskytují také služby v oblasti modernizace řídících a kontrolních systémů.

Již před dvaceti lety byla v ČR založena společnost Westinghouse Electric Czech Republic s cílem zajistit modernizaci řídících a kontrolních systémů prvních dvou temelínských bloků. Už tehdy bylo zahájeno partnerství s českým průmyslem, v rámci nějž Westinghouse spolupracoval s firmami:

 • I&C Energo, a.s.
 • ABEGU, a.s.
 • ZAT a.s.
 • Regula, a.s.
 • OSC, a.s.
 • ŠKODA Praha
 • ÚJV Řež, a.s.
 • AFRAS Energo s.r.o.
 • Energovýzkum
 • EGV Brno
 • Energoproject Praha
 • VUJE Trnava
 • ARIS, a.s.
 • Škoda Power

Společnost I&C Energo už patří mezi kvalifikované dodavatele Westinghouse a má zkušenosti nejen s projekty Westinghouse v ČR, ale i v Evropě. Mezi tyto poslední zakázky patří:

 • Projekt TWICE (Švédsko) – identifikace, diagnostika a odstraňování chyb a zprovoznění systému ve spolupráci s Westinghouse.
 • Modernizce řídících a kontrolních systémů v Temelíně 1 a 2 (včetně certifikace k provádění oprav elektronických karet a podpory ČEZ a Westinghouse při zpracování studie proveditelnosti).
 • Dodávka pro Westinghouse Electric Spain – elektrárna Vandellos II – plnění kapilár.

Westinghouse Electric Czech Republic dodnes v ČR disponuje týmem zkušených profesionálů, kteří v Temelíně zajišťují servis kontrolních, ochranných a počítačových systémů.