@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Westinghouse: Evropa musí rychle změnit přístup k energetické unii

BRUSEL, 8. června 2015 – Při současném směřování návrhu Energetické unie v Evropské unii hrozí oslabení energetické bezpečnosti a boje proti klimatickým změnám, tvrdí společnost Westinghouse, přední dodavatel jaderných technologií.

Od února, kdy Evropská komise představila vizi Energetické unie,  není politická debata k tématu komplexní, uvedl Yves Brachet, prezident Westinghouse pro Evropu, Blízký východ a Afriku, před pondělním setkáním energetických ministrů EU v Lucemburku.

„Znepokojuje nás, že tak zásadní debata o budoucnosti evropské energetiky a klimatu ignoruje jádro, které má na pokrytí energetických potřeb EU největší podíl. Jaderná energie je nízkoemisní, bezpečná a dostupná. Ignorovat to, znamená dělat chybu. Pokud se Evropa nechce spoléhat na dovoz energie, jádro musí hrát významnou úlohu,“ řekl Brachet.

Podíl jádra v energetickém mixu EU – 29 % z celkové primární produkce EU – činí více než solární, větrná a vodní energie dohromady (24 %), a je to i více než jednotlivá fosilní paliva jako je uhlí (20 %), plyn (17 %) a ropa (9 %). Pokud chce EU snížit emise skleníkových plynů z fosilních paliv, potřebuje politiku, která podporuje rozvoj všech nízkoemisních zdrojů energie, tedy jak jádra, tak obnovitelných zdrojů.

Jaderná energetika vytváří v Evropě zhruba 800 000 pracovních míst. Ta budou ohrožena, pokud Evropa nevytvoří takové politické, regulatorní a ekonomické prostředí, které povzbudí nezbytné investice v odvětví. A platí to i naopak: pokud Evropa podpoří nízkoemisní technologie a vědu, bude to investice do růstu a nových pracovních míst. 

Yves Brachet dále uvedl: „Politická akce je nutná, a to hned. Instituce EU musí ukázat své vůdčí schopnosti a ukončit nejistotu, která se vznáší nad budoucím směřováním energeticko-klimatické politiky EU. Je nezbytné, aby EU učinila následující kroky:

  1. Vytvořit politický a regulatorní rámec pro energetický mix EU, v němž budou stejná pravidla pro všechny nízkoemisní zdroje (jádro, vítr, slunce, voda);
  2. Vytvořit nový trh s elektřinou, který ocení všechny nízkoemisní zdroje (jádro a obnovitelné) a zajistí jim rovnocenný přístup do sítě;
  3. Zásadní reformou evropského obchodování s emisními povolenkami (ETS) dát jasný signál o ceně uhlíkových emisí, což podpoří všechny nízkoemisní zdroje stejným způsobem.

Westinghouse je přesvědčen, že Energetická unie může vyústit v odolnější energetický systém Evropy, který by byl méně závislý na dovozu. Pokud budeme stavět na tradičních silných stránkách Evropy, je možné dosáhnout úspor a větší efektivity při čerpání zdrojů. Je potřeba vybudovat nové nízkoemisní zdroje elektřiny, které nahradí zastaralé uhelné elektrárny. Zároveň je třeba maximálně využít existující infrastrukturu a elektrárny pomocí efektivní modernizace a lepšího propojení, což umožní lépe vyhovět rozdílným potřebám členských států.“

Westinghouse Electric Company, součást skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502), je světovým průkopníkem v oblasti jaderné energetiky a významným dodavatelem produktů a technologií pro jaderné elektrárny, jehož služeb využívají energetické podniky po celém světě. V roce 1957 dodal Westinghouse do amerického Shippingportu v Pensylvánii první tlakovodní reaktor na světě. V současné době jsou technologie společnosti Westinghouse základem pro zhruba polovinu všech provozovaných jaderných elektráren na světě, včetně více než 50 % z těch umístěných v Evropě.< Zpět