@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Energetická unie: jaderná energie je cestou vpřed

Brusel, 19. března, 2015 – Westinghouse vítá úvodní jednání o strategickém rámci evropské energetické unie na půdě Evropské rady, nicméně zdůrazňuje, že by tyto diskuse měly vycházet z již existujících výhod, kterými Evropská unie disponuje, včetně jaderných kapacit.

„Debata o evropské energetice a klimatické budoucnosti musí brát v potaz bezpečný energetický zdroj, který poskytuje 30 procent celkové energetické produkce EU, neprodukuje emise CO2, je využíván ve 14 členských zemích a spoléhá se na špičkovou industriální základnu,” říká Yves Brachet, ředitel Westinghouse pro region Evropy, Blízkého východu a Afriky. „Právě tento zdroj je krokem vpřed k zajištění nízkouhlíkového, konkurenceschopného a energeticky bezpečného systému.“

Společnost Westinghouse a celý jaderný průmysl neustále pracují na tom, aby významně přispívaly k plnění cílů energetiky a klimatické politiky EU. V aktuálním kontextu jednání na půdě Evropské rady by měly být řešeny následující body:

Energetická bezpečnost: diverzifikace jaderného paliva je správnou cestou

Snižování energetické závislosti na okolních zemích Unie je středobodem nové energetické unie. Částečně se jeho řešení skrývá v diverzifikaci dodávek jaderného paliva. Pět členských států EU (Bulharsko, Česká republika, Finsko, Maďarsko a Slovensko) dnes využívá ruské reaktory typu VVER (4 reaktory typu VVER-1000 a 14 typu VVER-440). Tyto země jsou 100% závislé na dodávkách paliva z Ruska, což představuje 52% podíl na jejich trhu s elektrickou energií.

Výrobci schopní dodávat stejné služby dnes v Evropské unii existují. Westinghouse je jediným konkurenčním výrobcem paliva, který je schopný jej dodávat pro reaktory typu VVER. Tento typ paliva je vyráběn v jaderném zařízení ve švédském Västerås, který jej dnes dodává rostoucímu počtu elektráren na Ukrajině.

Cesta ke COP 21: jaderný klíč v boji s klimatickými změnami

Westinghouse přivítal plán redukovat emise tzv. skleníkových plynů o 40 % do roku 2030. Jaderná energie je a bude jedním ze základů, jak tohoto cíle dosáhnout.

Ze své celkové energetické spotřeby, která činí 790 Mtoe (jednotka značící milion tun ropného ekvivalentu), Evropská unie dnes sama vyrábí téměř polovinu. Navíc, 53 % této energie pochází z nízkouhlíkových obnovitelných a jaderných zdrojů, což tvoří základ evropské energetické bezpečnosti. Vodní, větrné a solární energetické zdroje vytvářejí, spolu se 131 jadernými reaktory, 24 %, respektive 29 % energie vyráběné uvnitř EU, a to bez emisí CO2. Tím pádem se jedná o pevný základ pro evropskou cestu směrem k nízkouhlíkovému společenství.

Vnitřní trh: východiskem jsou existující výhody, jimiž EU disponuje 

Evropská unie by měla rychle jednat za účelem vytvoření fungujícího a navzájem propojeného vnitřního energetického trhu, aby zabezpečila nepřerušené dodávky energie napříč Evropou a navýšila vzájemnou vnitřní spolupráci.

Evropa dnes disponuje rozsáhlou přenosovou sítí. Její elektrickou síť, byť potřebuje nutnou modernizaci, není třeba vytvářet od nuly. Do budoucna tedy je na čem stavět. To je zásadní výhoda, kterou je potřeba udržovat a zlepšovat, přičemž díky ní můžeme také omezit zbytečné investice do nadbytečné výrobní kapacity.

Energetická účinnost: Energy Efficiency: vysoká priorita, která je zároveň nezbytná

Energie je cennou surovinou, která by měla být využívána co nejefektivněji napříč energetickou sítí, od výroby, přes přenos, distribuci, až po spotřebu. Dnešní energetická síť skrývá obrovský potenciál ke zlepšení efektivity.

Modernizace existujících jaderných elektráren může pomoci výrobě bezpečné a nízkouhlíkové elektřiny a zároveň navýšit objem elektřiny vyráběný ze stejného palivového zdroje.

Westinghouse Electric Company, součást skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502), je světovým průkopníkem v oblasti jaderné energetiky a významným dodavatelem produktů a technologií pro jaderné elektrárny, jehož služeb využívají energetické podniky po celém světě. V roce 1957 dodal Westinghouse do amerického Shippingportu v Pensylvánii první tlakovodní reaktor na světě. V současné jsou technologie společnosti Westinghouse základem pro zhruba polovinu všech provozovaných jaderných elektráren na světě, včetně více než 50 % z těch umístěných v Evropě.< Zpět