@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Dodavatelský řetězec

Při výstavbě jaderných elektráren Westinghouse všude na světě uplaňuje filosofii “Nakupujeme tam, kde stavíme”. Jsme přesvědčeni, že nejefektivnějším a nejúspornějším způsobem výstavby elektráren AP1000 je spolupráce s lokálními partnery, kteří si osvojí nejnáročnější světové standardy a zároveň dobře znají místní prostředí.

Při vývoji a projektování je naším cílem dospět k nejmodernějším technologiím a stavebním postupům. Naši globální i lokální partneři pak vyrábí a staví dle těchto standardů. Na rozdíl od našich konkurentů, kteří disponují kapacitami na postavení převážné části elektrárny z vlastních zdrojů, Westinghouse se musí spoléhat na místní firmy, jelikož nemá integrovaný dodavatelský řetězec. Proto jsme vytvořili pečlivý proces výběru, kvalifikace a monitorování našich lokálních partnerů. V případě potřeby jej doplňujeme o transfer technologií a školení personálu tak, abychom splnili ty nejnáročnější jaderné standardy.

Působení Westinghouse v ČR, a zejména v Temelíně, již přispělo ke zvýšení respektu ke schopnostem českého průmyslu. Proto jsme přesvědčeni, že naše strategie spolupráce s českými firmami je správná. V minulosti Westinghouse investoval do českých firem a následně je prodal českým majitelům. V ČR je příkladem takového přístupu společnost I & C Energo a na světě najdete řadu jiných v Brazílii, Francii, Japonsku, Jižní Koreji, Španělsku a nejnověji v Číně. Naše dosavadní činnost v České republice se vyznačuje dlouhodobým a udržitelným transferem technologií, vzděláváním a vytvářením nových kapacit pro naše partnerské firmy. Tím přispíváme k diverzifikaci technologických znalostí, která umožňuje expandovat na dříve nedosažitelné trhy při zachování vlastnických práv v ČR.

Lokalizační program Westinghouse proto přináší tu největší hodnotu. Dostavba Temelína představuje pro Českou republiku a její průmysl historickou šanci investovat do nejmodernějších technologií a osvojit si nejvyšší standardy kvality. Westinghouse nabízí českému průmyslu přístup na další trhy, na kterých díky získanému know-how a dobré ceně jistě uspěje.

Příklady možností lokalizace výstavby AP1000:

 • beton
 • armatury
 • bednění
 • výkovky
 • moduly
 • konstrukční ocel
 • potrubí hlavního výrobního bloku
 • potrubí ostatních provozů elektrárny
 • kabeláž
 • kabelová lávka
 • kovové chráničky
 • vzduchotechnické potrubí
 • ventily
 • čerpadla a kompresory
 • výměníky tepla a kondenzátory
 • nádrže a zásobníky
 • vzduchotechnika a klimatizace
 • rozvodné skříně, motorové rozvaděče, panely
 • baterie
 • měřící přístroje