@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Bezpečnost tlakovodního reaktoru AP1000™ je zajištěna na základě jednoduchého principu: v případě konstrukční poruchy (např. prasknutí potrubí přepravujícího chladivo) se elektrárna bezpečně odstaví a zůstane odstavená bez jakéhokoli zásahu operátora i bez jakékoli potřeby dodávky střídavého proudu či zapojení čerpadel. Namísto toho, aby reaktor AP1000 závisel na aktivních komponentech, jako jsou dieselgenerátory a čerpadla, opírá se o přírodní síly (gravitace, přirozená cirkulace a chování stlačených plynů), které zabraňují přehřátí aktivní zóny i kontejnmentu. Ačkoli AP1000 obsahuje i celou řadu aktivních prvků, jejich cílem není zajištění bezpečnosti.

Reaktor je vybaven několika úrovněmi ochrany pro maximální omezení rizika havárie, díky čemuž je pravděpodobnost poškození aktivní zóny nesmírně nízká a zároveň se minimalizuje možnost zaplavení kontejnmentu, jeho přetlakování a přehřátí.

AP1000 s velkou rezervou splňuje veškerá bezpečnostní kritéria amerického regulátora NRC i veškerá kritéria stanovená pro pravděpodobnost vzniku rizika. Výsledky posouzení pravděpodobnosti vzniku rizika prokázaly velmi nízkou četnost poškození aktivní zóny, která odpovídá 1/100 četnosti poškození této zóny v elektrárnách, které jsou v současné době v provozu, a 1/20 maximální četnosti poškození přijatelné pro novou generaci reaktorů.

Ke komplexní ochraně reaktoru AP1000 přispívají následující prvky: