@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Anders Jackson jmenován prezidentem Westinghouse pro Evropu, Blízký Východ a Afriku

 

Nová organizační struktura firmy jde vstříc rychle rostoucím potřebám v oblasti jaderné energetiky v Evropě a České republice

 

Pittsburgh, 28. června 2010 – Společnost Westinghouse Electric Company dnes oznámila jmenování Anderse Jacksona do pozice prezidenta pro Evropu, Blízký Východ a Afriku.

 

Jacksonovo jmenování souvisí s novou organizační strukturou Westinghouse, jejímž cílem je více uplatnit lokální přístup při řízení obchodních aktivit. Nové organizační uspořádání vzniká na základě dvouleté analýzy zaměřené na připravenost firmy uspokojit rychle rostoucí poptávku v oblasti komerční jaderné energetiky v Evropě a celém světě.

 

Westinghouse se v současnosti věnuje pokračujícímu procesu výběrového řízení na rozšíření jaderné elektrárny Temelín. “Nové regionální uspořádání přibližuje Westinghouse zákazníkům a lidem na evropských trzích, kde působíme,” prohlásil Anders Jackson, který dříve působil na pozici viceprezidenta pro rozvoj zákaznických projektů na mezinárodních trzích.

 

Westinghouse nyní utváří tři regionální organizace: evropskou (společně s Blízkým Východem a Afrikou,) asijskou a americkou. Každá bude zodpovědná za vztahy se zákazníky, rozvoj obchodních aktivit a realizaci projektů ve své oblasti. Anders Jackson přesídlí z centrály Westinghouse v Pittsburghu do belgického Bruselu, kde vznikne nová evropská centrála firmy.

 

Ve výběrovém řízení na rozšíření Temelína Westinghouse nabízí svůj reaktor AP1000. Další informace o reaktoru AP1000 naleznete na www.ap1000.westinghousenuclear.com.

 

Westinghouse Electric Company, společnost patřící do skupiny Toshiba Corporation (TKY:6502), je průkopníkem v oblasti jaderné energetiky a předním dodavatelem produktů a technologií pro jaderné elektrárny po celém světě. Společnost Westinghouse roku 1957 dodala svou technologii do první tlakovodní jaderné elektrárny na světě v pensylvánském Shippingportu. Dnes je na technologii Westinghouse postavena zhruba polovina jaderných elektráren, které jsou v současnosti v provozu, přičemž 60 % z nich se nachází na území USA.

 < Zpět