@WECnuclear_CZ
Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy Site Map About Westinghouse About Nuclear Energy

Reaktor AP1000 obsahuje celou řada systémů aktivní bezpečnosti, které nalezneme ve stávajících i vyvíjených tlakovodních reaktorech, avšak tyto systémy v něm již nehrají primárně bezpečnostní úlohu. Výše uvedené aktivní systémy podporují běžný provoz a slouží jako první obranná linie pro případ přechodných problémů či narušení chodu elektrárny. Tyto systémy sice nejsou posuzovány v rámci analýzy bezpečnosti, ale zajišťují další ochranu tím, že představují přídavnou vrstvu. Kromě toho, že tyto systémy přispívají k výrazně nízké četnosti poškození, rovněž vyžadují méně inspekcí během provozu, méně testování a údržby a nemusí být popsány v dokumentu Technical Specifications.

Mezi tyto systémy náleží např.:

  • systém řídící chemické složení a objem,
  • systém pro odvod běžného zbytkového tepla či
  • (přídavný) systém pro počáteční napuštění napájecí vody.

Tyto systémy využívají prvky, jež nespadají do posuzování bezpečnosti, jako jsou rezervní dieselgenerátory, systém chladicí vody pro komponenty a systém užitkové vody.

Kromě toho obsahuje reaktor AP1000 další aktivní systémy, jako např. systém vytápění, vzduchotechniky a klimatizace, který odvádí teplo z prostor dispečinku včetně centrálního dispečinku. Všechny tyto systémy jsou známé a používané jak v předešlých, tak v současných reaktorech a u AP1000 slouží jako zjednodušená první obranná linie. Všechny je jistí klíčová ochrana elektrárny: systémy pasivní bezpečnosti.< Zpět